Kustannustukilain kiinteiden kattamattomien kustannusten tuelle jatko

25.5.2022 15.30
TEM
Hallitus antoi 25.5.2022 asetuksen yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisen voimaantulosta. Laki koskee kiinteiden kattamattomien kustannusten tukea ja on erityisesti suuremmille yrityksille tarkoitettu tuki koronapandemiasta aiheutuneiden taloudellisten haittojen korvaamiseksi.

Jakeluvelvoitetta tänä vuonna alentava lakiesitys eduskuntaan

25.5.2022 14.04
TEM
Bensapistooli työnnettynä auton tankkausaukkoon
Valtioneuvosto antoi 25.5.2022 eduskunnalle lakiesityksen, joka lieventäisi uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitetta väliaikaisesti vuodeksi 2022. Esityksen tavoitteena on alentaa liikenteen polttoaineiden hintoja.

Työehtosopimusten rajariitoihin ratkaisuja – työryhmän yksimielinen mietintö lausuntokierrokselle

25.5.2022 13.26
TEM
Työryhmä ehdottaa työehtosopimusten rajariitoihin uutta vapaaehtoista sovittelua sekä täsmennyksiä osapuolten velvollisuuteen valmistautua sovitteluneuvotteluihin. Tavoitteena on säilyttää työrauha sekä ehkäistä ja ratkaista erityisesti työehtosopimuksiin liittyviä riitoja työmarkkinoilla. Muutosehdotukset myös tehostaisivat sovittelumenettelyä.

Työmarkkinaennuste: Työllisyys jatkaa kasvua - ikääntyneiden työssäkäynti kasvaa vahvasti ja työttömyys laskee

25.5.2022 9.02
TEM
Grafiikka, jossa työllisyysasteen ja työttömyysasteen kehitys näkyvät vuoteen 2024 asti. Tulokset avataan tiedotteessa kirjallisesti.
Työllisyys paranee Suomessa, kertoo vuoteen 2024 asti ulottuva työmarkkinaennuste. Työssä käyvien ihmisten määrän kehitys jatkaa kasvu-uralla, mutta koronatoipumisen nopean vaiheen jälkeen työllisyyden kasvu alkaa hidastua vuoden 2023 lopulla.

Fennovoima peruutti Pyhäjoen ydinvoimalan rakentamislupahakemuksen

24.5.2022 9.59
TEM
Fennovoiman laitosalue Pyhäjoella ilmakuvana
Fennovoima Oy toimitti 24.5.2022 työ- ja elinkeinoministeriöön ilmoituksen, jolla se peruu Hanhikivi 1 -ydinvoimalan rakentamislupahakemuksen. Yhtiö tiedotti 2.5.2022 päättäneensä venäläisen RAOS Projectin kanssa solmitun laitostoimitussopimuksen.

Hallitus esittää muutoksia työllistymistä sekä kotoutumista edistäviin lakeihin

25.5.2022 15.37
TEM
Maahanmuuttajia opiskelemassa.
Hallitus esittää kolmeen lakiin muutoksia, kun sote-palveluiden järjestämisvastuu siirtyy ensi vuoden alussa kunnilta hyvinvointialueille. Muutokset koskevat lakia työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP-laki), kotoutumisen edistämisestä annettua lakia (kotoutumislaki) ja työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annettua lakia (kuntakokeilulaki). Hallitus antaa esityksensä eduskunnalle 25.5.2022.

Työskentely Suomessa -esite torjuu hyväksikäyttöä jo 24 kielellä – myös kausityöläisten neuvontapalvelu toimii jälleen kesällä

16.5.2022 14.17
TEM
Mansikanpoimijan kädet ja täysi mansikkalaatikko.
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisema Työskentely Suomessa -esite kertoo nyt 24 kielellä työntekijäin oikeuksista ja neuvoo, mistä voi saada apua epäillessään hyväksikäyttöä. Työvoiman hyväksikäyttöä ehkäisee myös kausityöntekijöille suunnattu monikielinen neuvontapalvelu. 

Näytä lisää...

Tutustu myös

Hallituksen työllisyystoimet

Hallituksen työllisyystoimet

Hallitus tekee  taloutta vahvistavia työllisyystoimia, joiden tavoitteena on saavuttaa 80 000 lisätyöllistä. Sivuillemme on koottu tietoa hallituksen työllisyystoimista hallituskauden eri vaiheissa.

Hallituksen työllisyystoimet ja niiden vaikutukset

TE-palvelut 2024 -uudistus

TE-palvelut 2024 -uudistus

TE-palvelut on tarkoitus siirtää kuntien vastuulle vuoden 2024 aikana. Tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä.

TE-palvelut 2024 -uudistuksen verkkosivut

 

Suomen kestävän kasvun ohjelma

Suomen kestävän kasvun ohjelma

Suomen kestävän kasvun ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita. Sivuillemme on koottu tietoa TEM:n hallinnonalan rahoituskohteista mm. yrityksille suunnatuista hauista.

Kestävän kasvun ohjelma TEM:ssä

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit

Tuula Haatainen
Tuula Haatainen
Työministeri
Mika Lintilä
Mika Lintilä
Elinkeinoministeri