Sivut, joissa tagi aluekehitys .

Komissio hyväksyi Suomen alue- ja rakennepolitiikan ohjelman vuosille 2021–2027

12.5.2022 11.06
TEM
Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027. Euroopan unionin osarahoittama.
Euroopan komissio on hyväksynyt EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 sekä Suomen kumppanuussopimuksen ensimmäisten joukossa koko EU:ssa. Ohjelma edistää alueiden elinvoimaa, työllisyyttä ja hyvinvointia. Kumppanuussopimuksessa kuvataan eri rahastojen strategista suuntaa ja keskinäistä koordinaatiota.

Elinkeinoministeri Lintilä: TKI-rahoituksen panostukset vahvistavat Suomen kasvun lähteitä

5.4.2022 18.31
TEM
Mika Lintilä
”Tekemämme päätökset hallituksen kehysriihessä TKI-rahoituksen nostamiseksi vahvistavat Suomen kasvun lähteitä. Vaikeinakin aikoina meidän on pidettävä huoli tulevasta kasvusta”, elinkeinoministeri Mika Lintilä kertoo.

Aluekehittämiseen ja rakennemuutosta ennakoiviin toimiin 33 miljoonaa euroa

24.3.2022 14.17
TEM
Valtioneuvosto myönsi aluekehittämisviranomaisina toimiville maakuntien liitoille yhteensä 33 miljoonaa euroa maakuntien omaehtoiseen kehittämiseen ja valtion ja maakuntien sopimuksellisen yhteistyön edistämiseen. Lisäksi rahoitus on tarkoitettu alueiden resilienssin vahvistamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä ja alueiden rakennemuutosta ennakoiviin toimiin.

Hallitus tukee Jämsän ja Utsjoen rakennemuutostilanteita

16.12.2021 16.44
TEM
Hallitus on myöntänyt 16.12.2021 Jämsän äkilliseen rakennemuutostilanteeseen 4 miljoonaa euroa ja Utsjoen tilanteeseen 300 000 euroa. Rahoituksella tuetaan alueiden kestävää kasvua ja elinvoimaa.

Raportti: Neljä skenaariota Suomen aluekehityksen suunnasta vuonna 2040

8.12.2021 13.02
TEM
Työ- ja elinkeinoministeriön tilaamassa raportissa Suomen aluekehityksen mahdollisia tulevaisuuskuvia on tarkasteltu neljän erilaisen skenaarion kautta. Vuoteen 2040 asti ulottuvien skenaarioiden mukaan aluekehitys voi olla globaalisti valikoitunutta, raaka-aineisiin ja turismiin keskittynyttä, tilkkutäkkimäistä tai tasapainoista.

Aluekehittämiskeskusteluilla muodostetaan valtion ja maakuntien välistä yhteistä tilannekuvaa

2.11.2020 14.08
TEM
Valtion ja maakuntien liittojen välillä käydään aluekehittämiskeskustelut 2.–16. marraskuuta. Keskustelujen tavoitteena on muodostaa valtion ja maakuntien yhteinen näkemys alueiden kehittämisen tavoitteista, toimintaedellytyksistä ja toimeenpanosta.

Katse korkealle kaupunkipolitiikassa – tavoitteet ja keinot pidettävä erillään kaupunkien kehittämisessä

3.9.2020 14.31
TEM
Tuomiokirkko
Kaupunkien kehittämistä tehdään Suomessa yhä ympäristössä, jossa kaupunkien erilaisuutta ei huomioida riittävästi verrattuna muihin alueisiin tai kuntiin. Samalla kaupunkia politiikan kohteena kehitetään edelleen liian pirstaloituneesti, hallintosektoreihin ja toisistaan irrallaan oleviin keinoihin painottuen, todetaan 3.9. julkaistussa keskustelupaperissa.

Näytä lisää...

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit