Sivut, joissa tagi energiajärjestelmät .

TEM myönsi 4,7 miljoonaa euroa investointitukea uuden energiateknologian demonstraatiohankkeille Kalajoella ja Seinäjoella

14.1.2022 13.17
TEM
Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt kahdelle uusiutuvan energian demonstraatiohankkeelle investointitukea yhteensä 4,73 miljoonaa euroa. Solarigo Oy rakentaa Kalajoelle aurinkovoimapuiston tuulivoimapuiston yhteyteen. Kiinteistö Oy DC Seinäjoki toteuttaa Seinäjoelle ratkaisun datakeskuksen hukkalämmön talteenottoon ja siirtämiseen kaukolämpöverkkoon.

Lintilä: Olkiluoto 3 sähköntuotanto käynnistymässä tämän talven aikana

16.12.2021 13.21
TEM
Kuvassa ministeri Lintilä
Säteilyturvakeskus (STUK) on antanut 16.12.2021 Teollisuuden Voima Oyj:lle kriittisyys- ja pientehokoeluvan, mikä tarkoittaa, että yhtiö voi käynnistää ydinreaktion ensimmäistä kertaa Olkiluodon ydinvoimalaitoksen kolmannen yksikön (OL3) reaktorissa.

Energiaministerit jatkavat EU-tason keskustelua energian hinnoista ylimääräisessä neuvoston kokouksessa 26.10.

25.10.2021 10.57
TEM
EU:n energiaministerit tapaavat tiistaina 26.10.2021 ylimääräisessä neuvoston kokouksessa Luxemburgissa. Asialistan ainoat aiheet ovat energia hintojen nousu ja Euroopan komission 13.10. julkaiseman energiatiedonannon ehdotukset hinnannousua lievittäviksi toimiksi. Suomea Luxemburgissa edustaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Eduskunnalle U-kirjelmä komission ehdotuksesta uudelleen laadituksi energiatehokkuusdirektiiviksi

23.9.2021 14.15
TEM
Kuvassa maalämmön asentaja
Valtioneuvosto toimitti 23.9.2021 eduskunnalle U-kirjelmän EU:n ehdotuksesta uudelleen laadituksi energiatehokkuusdirektiiviksi (EED). Euroopan komissio julkaisi ehdotuksensa heinäkuussa osana 55-valmiuspakettia. Energiatehokkuusdirektiivin uudistamisen taustalla on Euroopan unionin vihreän kehityksen ohjelma ja tavoite vähentää kasvihuonekaasupäästöjen nettopäästöjä vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja saavuttaa ilmastoneutraalisuus vuoteen 2050 mennessä.

Fortum toimitti ministeriöön YVA-selostuksen Loviisan voimalaitoksen jatkosta

6.9.2021 10.13
TEM
Fortumin Loviisan ydinvoimalaitos
Fortum [Power and Heat Oy] toimitti 6.9.2021 työ- ja elinkeinoministeriöön ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus) jossa on selvitetty Loviisan ydinvoimalaitoksen mahdollisen käytön jatkamisen ja vaihtoehtoisesti käytöstä poiston sekä matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitoksen ympäristövaikutuksia.

Metsähakkeen kysyntä lisääntyy turpeen ja kivihiilen korvautuessa

12.5.2021 15.32
MMM TEM
Turpeen ja kivihiilen korvautuminen lisää kiinteiden puupolttoaineiden kysyntää kaikkialla Suomessa. Puun kysyntä energiatuotantolaitoksilla nousee eri skenaarioiden mukaan 6,4 – 8,3 miljoonaa kuutiometriä (lisäys 30–40 %) nykytasosta vuoteen 2030 mennessä. Kysynnän merkittävä kasvu asettaa vaatimuksia kotimaisen metsähakkeen mobilisoinnille ja johtaa polttoainekustannusten nousuun. Kotimarkkinoiden niukkuutta ja hintakehitystä tasataan tuontimarkkinoilta hankitulla biomassalla.

Sektori-integraatiotyöryhmän väliraportti julki ja lausunnolle

29.1.2021 13.13
TEM
Sähköauton lataus
Työ- ja elinkeinoministeriön asettama energia-alan sektori-integraation työryhmä esitteli väliraporttinsa 29.1.2021 järjestetyssä verkkoseminaarissa. Sektori-integraation kehittyminen edellyttää energiamarkkinoiden kehittämistä, johdonmukaista EU-tason sääntelyä ja taloudellisia kannusteita uusien ratkaisujen käyttöönottoon. 

Näytä lisää...

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit