Sivut, joissa tagi ilmastopolitiikka .

Energiaintensiivisen teollisuuden toimijat voivat hakea sähköistämistukea 2022−2026

8.7.2022 11.54
TEM
Sähkölinja
Energiaintensiiviselle, eli paljon energiaa käyttävälle, teollisuudelle voidaan myöntää sähköistämistukea vuosina 2022−2026. Valtioneuvoston asetuksessa määritellään sähköistämistukeen liittyviä käytäntöjä. Tukeen oikeutetuilla aloilla toimivien yritysten tulee hakea vuoden 2022 tukea syyskuun loppuun mennessä.

Ilmasto- ja energiastrategia selontekona eduskuntaan – Strategia on toimintaohjelma, jolla saavutetaan hiilineutraalius 2035

30.6.2022 14.12
TEM
Ilmasto- ja energiastrategian 2035 -planssi
Valtioneuvosto lähetti 30.6.2022 kansallisen ilmasto- ja energiastrategian selontekona eduskuntaan. Strategia on kokonaisvaltainen keskipitkän aikavälin toimintaohjelma, jolla Suomi täyttää EU:n vuoden 2030 velvoitteet ja saavuttaa kansallisen 2035 ilmastotavoitteen Se kattaa kaikki kasvihuonekaasupäästöt päästökauppa-, taakanjako- ja maankäyttösektorilla sekä maankäyttösektorin ja muiden alojen hiilinielut.

Jakeluvelvoitelain muutosesitys lausuntokierrokselle

29.6.2022 12.57
TEM
Nainen tankkaa, tankkauspistooli auton bensatankin syöttöaukossa
Työ- ja elinkeinoministeriö on lähettänyt jakeluvelvoitelain muutosesityksen lausunnolle. Jakeluvelvoitetta, eli uusiutuvien polttoaineiden osuutta liikennepolttoaineessa, esitetään laskettavaksi väliaikaisesti vuonna 2023, samaan tapaan kuin tehdään tänä vuonna. Esityksellä reagoidaan polttoaineen hinnan nousuun.

EU:n energiaministerit linjaavat energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian velvoitteita tiukentavia esityksiä 27.6. Luxemburgissa

23.6.2022 10.28
TEM
Neuvoston Berlaymont-kokousrakennus Brysselissä
EU:n energiaministerit tapaavat 27.6.2022 neuvoston kokouksessa Luxemburgissa. Kyseessä on merkittävä kokous, sillä tavoitteena on saavuttaa yleisnäkemys 55-valmiuspakettiin sisältyvistä energiatehokkuusdirektiivin ja uusiutuvan energian direktiivin tiukennuksista. Suomea kokouksessa edustaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Laki energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta voimaan

22.6.2022 11.20
TEM
Sähkölinja
Laki energiaintensiivisen, eli paljon energiaa käyttävän, teollisuuden sähköistämistuesta tulee voimaan heinäkuun alussa. Tuen tavoitteena on vauhdittaa teollisen tuotannon siirtymää kohti hiilineutraalimpaa toimintaa.

Yritykset innovoimaan ja investoimaan kestävään biotalouteen

13.5.2022 12.37
MMM TEM YM
Biotalousstrategi kuvana
Suomen päivitetty biotalousstrategia, biotalousosaaminen ja sen yritysesimerkit olivat vahvasti esillä ”Innovatiivinen biotalous – tulevaisuuden strategiat ja ratkaisut” -seminaarissa, joka järjestettiin 13.5.2022 Espoon Dipolissa. Tilaisuutta seurasi paikan päällä ja verkon äärellä yli 200 kutsuvierasta. Euroopan komission terveiset tilaisuuteen toi sisämarkkinoista vastaava komissaari Thierry Breton.

Suomi mukaan kansainväliseen koalitioon edistämään luopumista fossiilisten polttoaineiden vientirahoituksesta

24.11.2021 17.57
TEM
Kuvassa setelinippu euroja
Suomi liittyi kansainvälisen E3F-koalitioon (The Export Finance for Future -Coalition) sen 24.11.2021 pitämässä kokouksessa. Tämä ”Tulevaisuuden vientirahoituskoalitio” on osa ilmaston lämpenemisen vastaista strategiatyötä, jolla ohjataan rahoitusta kestäviin projekteihin ja määritetään sopivimmat toimet luopua vientirahoituksesta hankkeissa, jotka eivät ole kestävän kehityksen mukaisia.

Näytä lisää...

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit