Sivut, joissa tagi koulutus .

Ammattibarometri: Työvoimapulasta kärsivien ammattien määrä on noussut koronaa edeltäneelle tasolle

5.4.2022 8.00
TEM
Ammattibarometri 1/2022: Top5 ammatit niistä missä on pulaa työntekijöistä ja niistä, joissa on pulaa työntekijöistä.
Sote-alan ammatit kärsivät eniten työvoimapulasta. Uusina työvoimapulasta kärsivien joukkoon ovat nousseet ravintola- ja rakennusalojen ammatit. Työvoiman ylitarjontaa potevien ammattien määrä on laskenut vain loivasti.

Ohjaamoille tukea kannustinmallista nuorten matalan kynnyksen palveluiden kehittämiseen

1.9.2021 12.09
TEM
Uusi valtionavustus kannustaa kuntia palkkaamaan nuorten matalan kynnyksen palvelupisteisiin eli Ohjaamoihin lisää sosiaali- ja terveys- sekä koulutuspalveluiden asiantuntijoita. Uusi valtionavustus kannustaa kuntia palkkaamaan nuorten matalan kynnyksen palvelupisteisiin eli Ohjaamoihin lisää sosiaali- ja terveys- sekä koulutuspalveluiden asiantuntijoita. Kannustinmalli vahvistaa näin Ohjaamojen resursseja ja moniammatillisuutta, joista hallitus linjasi syksyn 2020 budjettiriihessä.

Kotoutumisen sanasto yhdenmukaistaa kotoutumiseen liittyvien käsitteiden käyttöä

22.6.2021 11.33
TEM
Maahanmuuttajanuori opiskelemassa vihon ja tietokoneen kanssa.
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisema Kotoutumisen sanasto yhdenmukaistaa kotoutumiseen, yhdenvertaisuuteen ja syrjintään liittyvien käsitteiden käyttöä. Uusi sanasto korostaa yhdenvertaisuutta ja maahanmuuttajien omaa toimijuutta. Kotouttamisen sijaan tulisikin jatkossa puhua kotoutumisen edistämisestä.  

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt TE-palvelupiloteille rahoitusta vuosille 2021-2022

24.3.2021 15.03
TEM
Asiakas keskustelee TE-toimiston infotiskillä TE-toimiston työntekijän kanssa.
Kevään 2021 aikana käynnistyvät työ- ja elinkeinoministeriön TE-palvelupilotit ovat osa Sanna Marinin hallituksen Työkykyohjelmaa. Työkykyohjelmassa parannetaan osatyökykyisten ja vammaisten henkilöiden työllistymisedellytyksiä, työhön pääsyä ja palveluiden yhteensovittamista.

Pirjo Jantunen nimetty puhtaan energian lähettilääksi IEA:n teknologiaohjelmaan

8.3.2021 10.02
TEM
Pirjo Jantunen
Liiketoiminnan kehityspäällikkö Pirjo Jantunen Helen Oy:stä on nimitetty 8.3.2021 Suomen puhtaan energian lähettilääksi kansainvälisen energiajärjestön IEA:n Clean Energy, Education and Empowernment -teknologiaohjelmaan (C3E). Kansainväliset energialähettiläät työskentelevät tasa-arvoisen energiasektorin edelläkävijöinä ja roolimalleina seuraavan sukupolven naisjohtajille.

Talent Boost -verkkosivusto kokoaa yhteen osaajien maahanmuuton edistämisen ajankohtaisia asioita

29.6.2022 10.42
OKM TEM
Suomi tarvitsee osaajien maahanmuuttoa, jotta yritysten kasvuedellytyksiä voidaan vahvistaa ja yhteiskunnan toimivuus ja hyvinvointi varmistaa. Koulutus- ja työperusteista maahanmuuttoa edistävän Talent Boost -toimenpideohjelman ajankohtainen tieto löytyy jatkossa uusilta verkkosivuilta. Sivuston tarkoitus on kertoa Talent Boost -verkostossa tehtävästä käytännön työstä ja palvella kaikkia verkostossa toimivia sekä muita Talent Boost -ohjelmasta kiinnostuneita.

Monimuotoisuuden lisääminen on tärkeää myös julkisessa hallinnossa – uusi sähköinen koulutus antaa työkalut

11.2.2022 11.09
TEM
Kuvassa eriväristen ihmisten käsiä.
Monimuotoisuuden huomioiminen työpaikan arjessa on entistä tärkeämpää, kun yhteiskunta monimuotoistuu. Uusi julkisen hallinnon työntekijöille suunnattu sähköinen koulutus antaa tietoa ja työkaluja, joilla työyhteisön monimuotoisuutta ja kaikki huomioivaa inklusiivista kulttuuria voi vahvistaa. 

Näytä lisää...

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit