Sivut, joissa tagi kuluttajat .

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ulkoinen arviointi on valmistunut

25.3.2022 14.04
TEM
kädet ja laboratoriolaitteita
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin toimintaa, palveluja ja digitalisaatiohankkeiden toteutumista selvittänyt ulkoinen arviointi on valmistunut. Arviointiraportissa esitetään suosituksia sekä Tukesille että viraston toimintaa ohjaaville ministeriöille toiminnan kehittämiseksi jatkossa.

Sähkön vähittäismarkkinoiden tiedonvaihto astui uuteen aikakauteen – Datahub onnistuneesti käyttöön

21.2.2022 10.05
TEM
Datahub kaaviona
Kuva: Fingrid
Sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä (datahub) otettiin käyttöön 21.2.2022. Se keskittää yhteiseen järjestelmään tiedot noin 3,8 miljoonasta sähkön käyttöpaikasta, ja nopeuttaa sähkön vähittäismarkkinoiden tiedonvaihtoa merkittävästi. Datahub on keskeinen osa tulevaisuuden joustavaa sähköjärjestelmää.

EU-sääntelyssä suurille alustayrityksille tulee muistaa todelliset sääntelyn tarpeet

17.2.2022 11.57
TEM
Hannele Timonen
Digimarkkinasäädöksen valmistelu etenee EU:ssa vauhdilla. Suomi selvittää paraikaa Euroopan parlamentin lisäysehdotusten vaikutuksia yrityksiin ja kuluttajiin ja tässä työssä eri sidosryhmien näkemykset ovat tarpeellisia ja tervetulleita, kirjoittaa kolumnissaan TEMin johtava asiantuntija Hannele Timonen.

Pohjoisen Suomen ja Ruotsin väliselle siirtojohdolle 127 miljoonaa euroa EU:n Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta

27.1.2022 10.53
TEM
Elinkeinoministeri Mika Lintilä luvassa hymyilevänä (rintakuva)
Elinkeinoministeri Mika Lintilä
EU:n Verkkojen Eurooppa -välineen (Connecting Europe Facility, CEF) energiaohjelman komitea päätti 26.1.2022 myöntää Pohjois-Suomen ja Pohjois-Ruotsin välille suunnitellun sähkönsiirron rajajohdon toteuttamiseen 127 miljoonaa euroa Suomelle ja Ruotsille jakautuen. Tuki on 50 prosenttia hankkeen kustannuksista.

EU:n digimarkkinasäädöksellä kohti tasapuolisempaa digitaalista toimintaympäristöä

25.11.2021 12.38
TEM
Hannele Timonen
Digitaalisilla verkkoalustoilla on nykyään tärkeä rooli arjessamme. Pienille ja keskisuurille yrityksille suuret alustayritykset, eli niin sanotut kansainväliset digijätit, tarjoavat tehokkaan mahdollisuuden tavoittaa asiakkaita, kirjoittaa johtava asiantuntija Hannele Timonen kolumnissaan.

Markkinavalvontaa uudistetaan ja yhdenmukaistetaan

31.3.2022 14.25
TEM
Markkinavalvontaan liittyviä laajoja lakimuutoksia on tulossa voimaan huhtikuussa. Lakimuutoksilla modernisoidaan markkinavalvontaa vastaamaan yritysten toimintaympäristön muutoksia, kuten aiempaa monimutkaisempia toimitusketjuja ja verkkokauppaa. Uudistuksella päivitetään markkinavalvonta vastaamaan EU:n markkinavalvonta-asetusta. 

Energian alkuperätakuulla voi varmistaa, että ostettu energia on uusiutuvaa

2.12.2021 13.23
TEM
Kuvassa vetytankit
Valtioneuvosto lähetti Tasavallan presidentin vahvistettavaksi lain energian alkuperätakuista. Se parantaa asiakkaan mahdollisuutta vaikuttaa valinnoillaan ostamansa energian alkuperään luotettavan järjestelmän kautta. Sen avulla kuluttaja voi varmistua siitä, että hänelle uusiutuvana markkinoitu ja myyty energia on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Laki tulee voimaan 3.12.2021.

Näytä lisää...

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit