Sivut, joissa tagi kunnat .

Raportti: Neljä skenaariota Suomen aluekehityksen suunnasta vuonna 2040

8.12.2021 13.02
TEM
Työ- ja elinkeinoministeriön tilaamassa raportissa Suomen aluekehityksen mahdollisia tulevaisuuskuvia on tarkasteltu neljän erilaisen skenaarion kautta. Vuoteen 2040 asti ulottuvien skenaarioiden mukaan aluekehitys voi olla globaalisti valikoitunutta, raaka-aineisiin ja turismiin keskittynyttä, tilkkutäkkimäistä tai tasapainoista.

TE-palvelut 2024 -uudistus
Ministerityöryhmä linjasi kunnille siirtyvien palvelujen rahoituksesta ja valtion tehtävistä

2.12.2021 15.01
TEM
#TEpalvelut2024
Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä linjasi 2.12.2021 TE-palvelut 2024 -uudistuksen rahoitusmallista, joka kannustaa kuntia kehittämään ja tarjoamaan tehokkaita työllisyyspalveluja. Ministerityöryhmä teki myös tarkennuksia aiempiin linjauksiin valtakunnallisista ja kunnille siirtyvistä tehtävistä.

Hallituksen esitys
Yksilölliset palvelut tukevat työnhakua pohjoismaisessa työvoimapalvelumallissa

7.10.2021 13.43
TEM
Pohjoismaisessa työvoimapalvelumallissa yhdistyvät yksilöllinen palvelutarpeen arviointi, tiivis työnhaun tuki ja muut palvelut sekä omatoiminen työnhaku.
Työtön työnhakija saisi uudistuksen myötä työnhakuunsa tukea nykyistä nopeammin ja tiiviimmin. Hallitus antoi pohjoismaisesta työvoimapalvelumallista lakiesityksen eduskunnalle 7.10.2021. Tavoitteena on, että muutokset tulevat voimaan toukokuussa 2022.

Ohjaamoille tukea kannustinmallista nuorten matalan kynnyksen palveluiden kehittämiseen

1.9.2021 12.09
TEM
Uusi valtionavustus kannustaa kuntia palkkaamaan nuorten matalan kynnyksen palvelupisteisiin eli Ohjaamoihin lisää sosiaali- ja terveys- sekä koulutuspalveluiden asiantuntijoita. Uusi valtionavustus kannustaa kuntia palkkaamaan nuorten matalan kynnyksen palvelupisteisiin eli Ohjaamoihin lisää sosiaali- ja terveys- sekä koulutuspalveluiden asiantuntijoita. Kannustinmalli vahvistaa näin Ohjaamojen resursseja ja moniammatillisuutta, joista hallitus linjasi syksyn 2020 budjettiriihessä.

Arvio: Osaamiskeskus KEINO tuo onnistuneesti alan keskeisiä toimijoita sekä osaamista yhteen

4.6.2021 10.13
TEM
Kestävien ja innovatiivisten hankintojen osaamiskeskus KEINO on merkittävä kansallinen toimija kestävien ja innovatiivisten hankintojen edistämisessä. Osaamiskeskus kokoaa onnistuneesti alan keskeisiä toimijoita sekä osaamista yhteen, todetaan 4.6.2021 julkaistussa keskuksen arvioinnissa.

TE-palvelut siirtyvät kunnille vuoden 2024 aikana – ministerityöryhmä linjasi valmistelun periaatteista

1.9.2021 8.45
TEM
#tepalvelut2024
Hallitus päätti puoliväliriihessä keväällä 2021 jatkaa valmistelua TE-palvelujen siirtämiseksi kunnille. Palvelut siirtyvät kunnille vuoden 2024 aikana. Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä linjasi kokouksessaan 31.8.2021 periaatteista, jotka liittyvät palveluita järjestävien kuntien työvoimapohjaan ja kuntien väliseen yhteistoimintaan sekä henkilöstön siirtymiseen.

Tukea äkillisten rakennemuutostilanteiden hoitoon ja pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseen

18.3.2021 14.00
TEM
Valtioneuvosto on 18. maaliskuuta myöntänyt 600 000 euroa Naantalin ja 1,1 miljoonaa euroa Kemi-Tornion seudun äkillisten rakennemuutostilanteiden hoitoon. Samalla Lahden seudulle myönnettiin loput sille jo aiemmin esitetystä 1,065 miljoonan euron lisärahoituksesta. Etelä- ja Länsi-Suomi saivat lisäksi rahoitusta pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseen.

Näytä lisää...

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit