Sivut, joissa tagi kunnat .

TE-palvelut 2024 -uudistus: Ministerityöryhmä linjasi muutoksista hallituksen esitysluonnokseen lausuntopalautteen pohjalta

7.7.2022 14.21
TEM
Kuvituskuva, jossa aihetunniste #TEpalvelut2024.
Lausuntokierros TE-palvelut 2024 -uudistuksen lakiesitysluonnoksesta päättyi 27.6.2022. Määräaikaan mennessä saatiin 373 lausuntoa. Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä teki palautteen pohjalta 7.7. tiettyjä uusia linjauksia muun muassa kuntien järjestämisvastuun, palveluiden tuottamisen ja rahoitusmallin osalta. Esityksen suuret linjat pysyvät ennallaan ja esitys etenee seuraavaksi laintarkastukseen.

Kotoutumislakiin esitetään muutoksia, jotta Ukrainasta paenneiden palvelut voidaan turvata

1.7.2022 11.50
TEM
Hallitus valmistelee kotoutumisen edistämisestä annettuun lakiin muutoksia, jotta kunnille ja hyvinvointialueille voitaisiin korvata kotoutumislain mukaisia kustannuksia palveluiden järjestämisestä niille tilapäistä suojelua saaville, joille on myönnetty kotikunta.

Työttömiä työnhakijoita toukokuussa 235 400

21.6.2022 8.03
TEM
Työttömien työnhakijoiden määrä oli toukokuun lopussa 235 400. Määrä on vähentynyt vuodessa 65 800 työnhakijalla.
Työttömien työnhakijoiden määrä laski 65 800 henkilöllä. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin toukokuussa 111 700. Kaikkiaan avoinna oli 221 600 työpaikkaa, mikä on 66 800 enemmän kuin vuosi sitten.

Korkeamman investointituen tukialueet päätetty vuosille 2022–2027

16.6.2022 14.20
TEM
Valtioneuvosto on päättänyt EU:n alueellisen valtiontuen suuntaviivojen mukaisista I ja II-tukialueista. Tarkoituksena on kohdentaa tukea alueille, joiden taloudellinen tilanne on epäsuotuisa suhteessa koko unioniin tai jotka ovat kansallisesti epäedullisessa asemassa. Tukialueilla yrityksille myönnettävän investointituen enimmäisosuus on muuta maata korkeampi.

Suomi ylitti selvästi EU:n vuoden 2020 energiatehokkuustavoitteet

16.6.2022 10.09
TEM
Suomi ylitti kirkkaasti EU:n energiatehokkuusdirektiivin pohjalta asetetun sitovan energiansäästövelvoitteensa kaudella 2014–2020. Toteutunut yhteenlaskettu energiansäästö oli vuoden 2020 lopussa yli 85 prosenttia enemmän kuin kansallinen velvoite. Myös kaikki muut Suomen asetetut energiansäästötavoitteet saavutettiin.

Uusi laki kotoutumisen edistämisestä nopeuttaisi maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä −    lausuntokierros alkaa

2.5.2022 11.29
TEM
Maahanmuuttajia opiskelemassa.
Lakiesityksen tavoitteena on myös edistää maahanmuuttajien osallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia sekä lisätä yhdenvertaisuutta ja vahvistaa hyviä väestösuhteita. Kotoutumista edistävät palvelut järjestettäisiin lausuntokierrokselle lähtevän lakiesityksen mukaan osana kunnan kotoutumisohjelmaa ja muita palveluita. 

Osaajien maahanmuuton alueellisia yhteistyömalleja kehittäville Talent Hubeille jaettiin vuoden 2022 erityisavustukset

19.4.2022 12.47
TEM
Erilaisia ihmisiä palaverissa.
Poikkihallinnollinen Talent Boost -ohjelma pyrkii lisäämään osaajien maahanmuuttoa Suomeen. Yksi osa ohjelmaa ovat alueelliset Talent Hub -yhteistyömallit, joiden toimintaa työ- ja elinkeinoministeriö tukee valtionavustuksilla. Vuoden 2022 avustukset jaettiin viidelle isolle kaupungille. 

Näytä lisää...

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit