Sivut, joissa tagi luvat .

Erityisosaajien ja kasvuyrittäjien maahanmuuttoa nopeuttava pikakaista käynnistyy 

1.6.2022 9.01
SM TEM UM
Tiimi läppäreiden kanssa palaverissa.
Erityisosaajille ja kasvuyrittäjille sekä heidän perheenjäsenilleen suunnattu pikakaista mahdollistaa oleskeluluvan saamisen 14 vuorokaudessa. Pikakaista käynnistyy kesäkuun alussa. Käsittelyajan palvelulupaus on yksi monista toimista, joilla hallitus sujuvoittaa osaajien maahanmuuttoa. 

Lakimuutos helpottaa kansainvälisten opiskelijoiden maahantuloa ja Suomeen jäämistä 

13.4.2022 14.04
TEM
Kansainvälisiä opiskelijoita.
Uuden lain mukaan ulkomailta Suomeen tulevat opiskelijat saavat oleskeluluvan heti koko opiskeluajaksi*. Myös töiden hakeminen valmistumisen jälkeen muuttuu helpommaksi. Opiskelijan pitää kuitenkin pystyä vastaamaan omasta toimeentulostaan koko opintojen ajan.

Tilapäistä suojelua saavalla on oikeus tehdä töitä Suomessa – TEMin ohje neuvoo Ukrainasta sotaa pakenevia työllistymisessä

25.3.2022 11.29
TEM
Ukraina-teksti
Suomi myöntää Ukrainasta sotaa pakeneville tilapäistä suojelua. Tilapäistä suojelua saavilla on rajoittamaton oikeus tehdä työtä, heti kun he ovat saaneet oleskeluluvan ja oleskelulupakortin. He voivat myös ilmoittautua TE-toimistoon työnhakijaksi ja saada muita työllistymistä tukevia palveluita, kertoo työ- ja elinkeinoministeriön ohje, jota jaetaan tulijoille jo rajoilla. 

Ulkomaalaislakiin esitetyt uudistukset nopeuttaisivat Suomeen töihin tulevien oleskelulupia ­– hallituksen esitysluonnos lähtee lausuntokierrokselle

25.1.2022 10.58
TEM
Kokki viimeistelee ruoka-annosta.
Hallitus pyrkii ulkomaalaislain 5 lukua uudistamalla nopeuttamaan oleskelulupaprosesseja niin, että työperusteisten oleskelulupien käsittelyaika lyhenee hallituskauden loppuun mennessä keskimäärin 30 vuorokauteen. Uudistus lisäisi myös automaation käyttöä ja mahdollistaisi työnantajien sertifioinnin, mikä helpottaisi hakuprosessia. 

Talent Boost –toimenpideohjelma hyväksyttiin ministerityöryhmissä

16.6.2020 17.06
OKM TEM
Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministerityöryhmä sekä työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä ovat kokouksissaan 16.6.2020 hyväksyneet poikkihallinnollisen Talent Boost –toimenpideohjelman. Toimenpideohjelman tavoitteena on tehdä Suomesta kansainvälisesti houkutteleva paikka työskennellä, opiskella, tutkia ja yrittää.

Tutkijoiden jäämistä Suomeen helpotetaan tekemällä oleskeluluvista sujuvampia – lausuntokierros käynnissä

11.8.2022 15.00
TEM
Kaksi tutkimustyötä tekevää naista.
Hallituksen esitys tutkijoiden oleskelulupia koskevan lain muuttamisesta on lähtenyt lausuntokierrokselle. Esityksen mukaan oleskelulupia pidennettäisiin, jotta Suomeen jääminen ja tutkimuksen tekeminen olisi helpompaa. Samalla myös jatkotutkimusta tekevien tutkijoiden asemaa kohennettaisiin. 

Tilapäistä suojelua saava voi aloittaa työt heti lupapäätöksen saatuaan – TEMin ohje neuvoo Ukrainasta pakenevia työllistymisessä

4.4.2022 14.47
TEM
Tarjoilija kattamassa pöytää.
Tilapäistä suojelua saavilla on rajoittamaton oikeus tehdä työtä heti, kun he ovat saaneet päätöksen tilapäisestä suojelusta. Oleskelulupakorttia ei tarvitse enää odottaa. He voivat myös ilmoittautua TE-toimistoon työnhakijaksi ja saada työllistymistä tukevia palveluita, kertoo työ- ja elinkeinoministeriön ohje. 

Näytä lisää...

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit