Sivut, joissa tagi luvat .

Talent Boost –toimenpideohjelma hyväksyttiin ministerityöryhmissä

16.6.2020 17.06
OKM TEM
Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministerityöryhmä sekä työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä ovat kokouksissaan 16.6.2020 hyväksyneet poikkihallinnollisen Talent Boost –toimenpideohjelman. Toimenpideohjelman tavoitteena on tehdä Suomesta kansainvälisesti houkutteleva paikka työskennellä, opiskella, tutkia ja yrittää.

Ulkomaalaislain uudistukset ehkäisevät ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä ja parantavat uhrin asemaa 

17.6.2021 13.38
TEM
Kuva lakikirjasta ja nuijasta
Ulkomaalaislain uudet säännökset ehkäisevät ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä ja parantavat hyväksikäytön uhrin oikeusasemaa. Tavoitteena on, että työssä tapahtuva hyväksikäyttö tulee näin nykyistä helpommin ilmi. 

Ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisyn toimenpiteet lausuntokierrokselle

9.10.2020 15.41
TEM
Työ- ja elinkeinoministeriö esittää, että ulkomaalaislakiin tehdään useita muutoksia, joilla torjutaan ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä ja parannetaan hyväksikäytön uhrin asemaa. Esitys lakimuutoksista on lausuntokierroksella 9.10.-30.10.2020.

Näytä lisää...

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit