Sivut, joissa tagi muutos .

TEM mukana demokratiatunnustuksen saaneessa monikielisen koronaviestinnän ryhmässä

13.10.2021 12.24
TEM
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) maaliskuussa 2020 käynnistämä monikielisen ja monikanavaisen koronaviestinnän toimintaryhmä on saanut vuoden 2021 demokratiatunnustuksen. Työ- ja elinkeinoministeriö on osana ryhmää kehittänyt koronaviestintää niin, että oikea tieto tavoittaisi mahdollisimman laajasti ja tehokkaasti kaikki Suomessa asuvat. 

Hallituksen esitys
Kokeilu kannustaa yksinyrittäjiä palkkaamaan ensimmäisen työntekijän

30.9.2021 13.41
TEM
#rekrytukikokeilu
Hallitus esittää kokeilua, jolla selvitetään rekrytointituen vaikutuksia yrityksen ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkaamiseen. Kokeilussa tutkitaan, madaltaako palkkakustannuksiin maksettava rahallinen tuki rekrytointikynnystä. Tavoitteena on edistää yritysten kasvua ja työllisyyttä. Kokeilun on tarkoitus käynnistyä 1.3.2022 ja kestää vuoden 2023 loppuun.

Suomen kestävän kasvun ohjelman energiainvestointeja koskeva asetusluonnos lausunnoille

24.9.2021 15.50
TEM
Kuvassa rahapino ja taimi
Työ- ja elinkeinoministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen valtioneuvoston asetukseksi, jonka perusteella Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaisia energiainvestointitukia voidaan myöntää vuosina 2022–2026. Lausuntoja voi antaa Lausuntopalvelu.fi-sivustolla 20.10.2021 saakka.

Ohjaamoille tukea kannustinmallista nuorten matalan kynnyksen palveluiden kehittämiseen

1.9.2021 12.09
TEM
Uusi valtionavustus kannustaa kuntia palkkaamaan nuorten matalan kynnyksen palvelupisteisiin eli Ohjaamoihin lisää sosiaali- ja terveys- sekä koulutuspalveluiden asiantuntijoita. Uusi valtionavustus kannustaa kuntia palkkaamaan nuorten matalan kynnyksen palvelupisteisiin eli Ohjaamoihin lisää sosiaali- ja terveys- sekä koulutuspalveluiden asiantuntijoita. Kannustinmalli vahvistaa näin Ohjaamojen resursseja ja moniammatillisuutta, joista hallitus linjasi syksyn 2020 budjettiriihessä.

Kotoutumisen sanasto yhdenmukaistaa kotoutumiseen liittyvien käsitteiden käyttöä

22.6.2021 11.33
TEM
Maahanmuuttajanuori opiskelemassa vihon ja tietokoneen kanssa.
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisema Kotoutumisen sanasto yhdenmukaistaa kotoutumiseen, yhdenvertaisuuteen ja syrjintään liittyvien käsitteiden käyttöä. Uusi sanasto korostaa yhdenvertaisuutta ja maahanmuuttajien omaa toimijuutta. Kotouttamisen sijaan tulisikin jatkossa puhua kotoutumisen edistämisestä.  

Biotalousstrategian päivitys lausunnolla - tavoitteena arvonlisän nosto 

15.11.2021 9.13
TEM
kuvassa biotalousstrategian logo
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja Suomen kansallisen biotalousstrategian päivityksestä. Alkuperäinen, vuoden 2014 strategia päivitetään vastaamaan toimintaympäristön muutoksia ja Marinin hallituksen ohjelmaa. Tavoitteena on laatia vuoteen 2035 ulottuva strategia, jonka kärkenä on tuottaa systemaattinen, kattava ja kokonaisvaltainen biotalouden arvonlisää kehittävä toimenpideohjelma.

TEM asettama työryhmä valmistelee oleskeluvan saaneiden, ilman huoltajaa tulleiden nuorten palveluiden uudistamista

2.11.2021 10.49
STM TEM
Maahanmuuttajanuori ja hänen kouluvihkonsa.
Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan oleskeluluvan saaneiden, alaikäisenä ilman huoltajaa tulleiden nuorten ja lasten palveluiden järjestämisen uudistamista. Tavoitteena on turvata näille nuorille yhdenvertaiset palvelut muiden erityistä tukea tarvitsevien ryhmien tapaan. 

Näytä lisää...

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit