Sivut, joissa tagi organisaatiot .

TEM antoi perustellun päätelmän Loviisan ydinvoimalaitoksen jatkon YVA-selostuksesta

14.1.2022 13.44
TEM
Kuvassa Loviisan ydinvoimala
Työ- ja elinkeinoministeriö antoi 14.1.20221 perustellun päätelmän Fortum Power and Heat Oy:n Loviisan ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Päätelmässä TEM kertoo yhteysviranomaisena näkemyksensä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Se perustuu arviointiselostukseen, annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin sekä ministeriön omaan tarkasteluun.

TEM myönsi 4,7 miljoonaa euroa investointitukea uuden energiateknologian demonstraatiohankkeille Kalajoella ja Seinäjoella

14.1.2022 13.17
TEM
Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt kahdelle uusiutuvan energian demonstraatiohankkeelle investointitukea yhteensä 4,73 miljoonaa euroa. Solarigo Oy rakentaa Kalajoelle aurinkovoimapuiston tuulivoimapuiston yhteyteen. Kiinteistö Oy DC Seinäjoki toteuttaa Seinäjoelle ratkaisun datakeskuksen hukkalämmön talteenottoon ja siirtämiseen kaukolämpöverkkoon.

Suomi suoriutuu hyvin vertailussa EU:n sisämarkkinoiden toimeenpanosta

10.1.2022 12.09
TEM
EU-lippuja lipputangoissa
EU:n sisämarkkinoiden toimeenpanoa mittaava tulostaulu vuodelta 2020 on julkaistu. Sisämarkkinoilla tarkoitetaan ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja pääoman vapaata liikkuvuutta EU:ssa. Uusimpaan tulostauluun on lisätty kolme uutta sisämarkkinoihin vaikuttavaa ajankohtaista tarkasteluteemaa: pk-yritysten toimintaympäristö, teollisuuden vihreä muutos sekä markkinavalvonta.

Business Finlandille uusi johtokunta

30.12.2021 14.11
TEM
Valtioneuvosto nimitti 30.12.2021 Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin johtokunnan toimikaudeksi 1.1.2022-31.12.2023. Johtokunnan puheenjohtajana aloittaa hallitusammattilainen Päivi Marttila, ja varapuheenjohtajana jatkaa alivaltiosihteeri Petri Peltonen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Posiva hakee käyttölupaa ydinpolttoaineen loppusijoituslaitokselle ensimmäisenä maailmassa

30.12.2021 9.08
TEM
Posivan loppusijoitusluolan käytävää Olkiluodossa
Kuva: Posiva 0y
Posiva Oy jätti 30.12.2021 valtioneuvostolle ydinenergialain mukaisen käyttölupahakemuksen Eurajoen Olkiluotoon rakenteilla olevalle käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle. Käyttölupaa haetaan vuoden 2024 maaliskuusta vuoden 2070 loppuun saakka.

Siirtolaisuusinstituutin selvitys tukee ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisemistä nostamalla esiin kehittämistarpeita viranomaistyössä

11.1.2022 11.21
TEM
Miehen käsi, joka allekirjoittaa sopimusta
Ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ennakoidaan Suomessa lisääntyvän, kun työvoiman maahanmuutto kasvaa. Ongelmien ehkäiseminen edellyttää lisää tietoa hyväksikäyttöön liittyvistä ilmiöistä ja nykyistä laajempaa panostusta viranomaisten resursseihin ja yhteistyöhön. 

Neuvottelukunta vahvistaa ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisemisessä tarpeellista laajaa yhteistyötä

3.1.2022 12.29
TEM
Symbolikuvassa eri väristen ihmisten käsiä.
Suomen tavoite on lisätä työvoiman maahanmuuttoa ja torjua ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä. Viime vuosina ilmi tullut ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttö on korostanut tarvetta eri toimijoiden yhteistyölle. TEMin asettama neuvottelukunta tukee ulkomaisen työvoiman ja yrittäjien hyväksikäytön torjuntaa.

Näytä lisää...

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit