Sivut, joissa tagi rahastot .

Komissio hyväksyi Suomen alue- ja rakennepolitiikan ohjelman vuosille 2021–2027

12.5.2022 11.06
TEM
Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027. Euroopan unionin osarahoittama.
Euroopan komissio on hyväksynyt EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 sekä Suomen kumppanuussopimuksen ensimmäisten joukossa koko EU:ssa. Ohjelma edistää alueiden elinvoimaa, työllisyyttä ja hyvinvointia. Kumppanuussopimuksessa kuvataan eri rahastojen strategista suuntaa ja keskinäistä koordinaatiota.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 -ohjelma edistää alueiden elinvoimaa, työllisyyttä ja hyvinvointia

21.10.2021 14.05
TEM
Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027. Euroopan unionin osarahoittama.
Valtioneuvosto hyväksyi 21.10.2021 Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman ja päätti sen toimittamisesta Euroopan komissiolle. Ohjelma tukee elinkeino-, energia-, ilmasto-, innovaatio-, koulutus- ja työllisyyspolitiikkaa sekä syrjäytymisen ja köyhyyden vastaista työtä.

EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoituksen alueellinen jako tehty – työryhmä miettimään tavoitteita aluekehityserojen tasaamiseksi

30.9.2021 15.02
TEM
Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi 30.9.2021 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 rahoituksen alueellisen jaon suuntaviivoista. Tulevalla ohjelmakaudella rahoitus jakautuisi hieman aiempaa tasaisemmin eri maakuntien välillä.

Alueille yli 100 miljoonaa euroa koronaelvytykseen

22.10.2020 13.48
TEM
Alueiden elpymistä koronaepidemiasta tuetaan yli 100 miljoonalla eurolla. Rahoitus tulee Suomen rakennerahasto-ohjelmasta sekä alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman ja pk-yritysten kehittämishankkeiden tukemisen määrärahoista.

Hallitus päätti rakennerahasto-ohjelman sekä pk-yritysaloiteohjelman myöntämisvaltuuksista

22.9.2016 13.43
TEM
Hallitus päätti 22.9.2016 tämän vuoden II lisätalousarviossa budjetoitujen sekä vielä jakamatta olleiden yhteensä reilun 51 miljoonan euron myöntämisvaltuuksien jaosta käytettäväksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman sekä pk-yritysaloiteohjelman mukaisiin toimenpiteisiin.

Henkilöstörahastoja voisi jatkossa perustaa pienemmissäkin yrityksissä – lakiluonnos lausunnoille

6.9.2022 11.32
TEM
Henkilöstörahasto on työntekijöiden omistama ja hallitsema rahasto. Sen avulla voidaan parantaa yrityksen, viraston tai kunnan tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä sitouttaa työntekijöitä yrityksen toimintaan. Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan, että henkilöstörahaston voisi perustaa myös nykyistä pienemmillä työpaikoilla.

Innovaatiotoimintaa vahvistavat sopimukset solmitaan kaupunkien kanssa

20.5.2020 13.33
TEM
Valtio ja yliopistovetoiset kaupungit sopivat ekosysteemisopimuksista, jotka mahdollistavat kaupunkien ja valtion tiiviimmän yhteistyön tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden tueksi.

Näytä lisää...

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit