Sivut, joissa tagi suunnitelmat .

Ministeri Haatainen: Huoltovarmuutta kehitettävä uusien uhkien ja ilmiöiden valossa

8.2.2022 16.14
TEM
Työministeri Tuula Haatainen
Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee syksyllä eduskunnalle annettavaa huoltovarmuusselontekoa. Työ tehdään tiiviissä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Työpajoista haetaan evästystä selonteon valmisteluun ja käsitellään selonteossa määriteltäviä painopisteitä. 8.2.2022 järjestettyyn työpajaan oli kutsuttu huoltovarmuusselonteon parlamentaarisen seurantaryhmän jäsenet ja varajäsenet.

Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon kansallisen ohjelman luonnos ja ympäristövaikutusten arviointiselostus lausunnolle

5.8.2021 12.21
STM TEM
Kuvassa ydinjätetynnyri
Työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja Säteilyturvakeskus ovat julkaisseet 5.8.2021 luonnoksen käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon kansallisesta ohjelmasta. Samalla on julkaistu ohjelman ympäristövaikutuksia käsittelevä ympäristöselostus.

Ministeri Haatainen: huoltovarmuustoiminnan tavoitteet päivitetään koronakriisin kokemusten pohjalta

19.11.2020 12.23
TEM
Työministeri Tuula Haataisen kuva
Työministeri Tuula Haatainen
Huoltovarmuusneuvoston analyysi koronakriisin huoltovarmuusvaikutuksista ja kehityskohteista on valmistunut. Raportin mukaan huoltovarmuuden tavoitteet on päivitettävä, HVK:n roolia selkiytettävä ja julkisen ja yksityisen sektorin yhteistoimintaa kehitettävä.

Toimialojen tiekartat paljastavat mahdollisuudet merkittäviin päästövähennyksiin – toteutus edellyttää valtion ja yritysten yhteisiä ponnistuksia

9.6.2020 9.15
TEM
Neljällä energiaintensiivisellä teollisuuden ja yhdeksällä muulla toimialalla on valmisteltu tiekarttoja, joilla tähdätään merkittäviin vähenemiin kasvihuonekaasupäästöissä vuoteen 2035 mennessä. Syksyllä 2019 alkanut työ eteni ripeästi ja toimialat pääsivät esittelemään tuloksiaan TEM:n webinaarissa 9.6. 2020.

Biokaasuohjelman toimeenpano etenee – toimeenpanosuunnitelmaa päivitetty

21.9.2020 12.29
TEM
Biokaasutankkaus autoon
Biokaasun tuotannon ja käytön edistäminen etenee. Kansallista biokaasuohjelmaa valmistellut työryhmä luovutti loppuraporttinsa tammikuussa elinkeinoministeri Mika Lintilälle. Raporttiin sisältyi toimeenpanosuunnitelma, jota on nyt päivitetty toteutuneiden ja nyt tiedossa olevien toimien osalta.

Toimialojen tiekartat: teknologioiden kehityksessä valtava potentiaali

28.1.2020 11.00
TEM
Toimialojen vähähiilisyyden tiekarttatyö on hyvässä vauhdissa. Työ- ja elinkeinoministeriön 28.1.2020 järjestämä tiekarttatyön väliseminaari päivitti tiekarttatyön tilannetta ja käsitteli teknologioiden ja innovaatioiden merkitystä toimialojen ja yritysten tiellä vähähiilisyyteen. Musiikkitalossa järjestetty seminaari kokosi yhteen yli 140 päättäjää ja asiantuntijaa eri toimialoilta, yrityksistä ja sidosryhmistä.

Näytä lisää...

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit