Sivut, joissa tagi talous .

EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoituksen alueellinen jako tehty – työryhmä miettimään tavoitteita aluekehityserojen tasaamiseksi

30.9.2021 15.02
TEM
Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi 30.9.2021 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 rahoituksen alueellisen jaon suuntaviivoista. Tulevalla ohjelmakaudella rahoitus jakautuisi hieman aiempaa tasaisemmin eri maakuntien välillä.

Selvityshenkilö: Ilmailualan yritysten rahoitus, henkilöstön osaaminen ja kansainvälinen kilpailukyky turvattava

22.3.2021 15.53
TEM
Koronapandemian leviämisen estämiseksi tehdyt matkustusrajoitukset ovat ajaneet ilmailualan ahdinkoon. Selvityshenkilö Kari Savolainen on etsinyt keinoja, joilla varmistaa alan kestävää kasvua tulevaisuudessa. Savolainen suosittaa ensivaiheessa turvaamaan yritysten rahoituksen ja henkilöstön osaamisen. Pidemmällä aikavälillä olisi panostettava muun muassa kustannustehokkuuteen, kestävyyteen ja palvelujen laatuun.

REACT-EU-välineestä tukea koronapandemiasta kärsineille alueille

25.2.2021 14.02
TEM
Valtioneuvosto hyväksyi 25. helmikuuta REACT-EU-rahoituksen sisällöt osaksi käynnissä olevaa Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto-ohjelmaa. Alueille suunnattujen elpymisvarojen myöntäminen käynnistyy kevään 2021 aikana. Rahoituksella tuetaan erityisesti pk-yrityksiä digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta.

Alueille yli 100 miljoonaa euroa koronaelvytykseen

22.10.2020 13.48
TEM
Alueiden elpymistä koronaepidemiasta tuetaan yli 100 miljoonalla eurolla. Rahoitus tulee Suomen rakennerahasto-ohjelmasta sekä alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman ja pk-yritysten kehittämishankkeiden tukemisen määrärahoista.

Biotalouspaneeli koolla ensimmäisen kerran: päämääränä luoda biotaloudesta kestävää kasvua

14.10.2020 12.10
MMM TEM
Suomen biotalousstrategiaa päivitetään parhaillaan. Tavoitteena on luoda biotaloudella uusia tuotteita ja palveluja, jotka tukevat talouskasvua ja työllisyyttä sekä edistävät hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymistä. Strategiatyöhön antaa neuvoja laaja biotalouspaneeli, joka kokoontui ensimmäisen kerran 14.10.2020.

Biotalousstrategian päivitys lausunnolla - tavoitteena arvonlisän nosto 

15.11.2021 9.13
TEM
kuvassa biotalousstrategian logo
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja Suomen kansallisen biotalousstrategian päivityksestä. Alkuperäinen, vuoden 2014 strategia päivitetään vastaamaan toimintaympäristön muutoksia ja Marinin hallituksen ohjelmaa. Tavoitteena on laatia vuoteen 2035 ulottuva strategia, jonka kärkenä on tuottaa systemaattinen, kattava ja kokonaisvaltainen biotalouden arvonlisää kehittävä toimenpideohjelma.

Elinkeinoministeri Lintilä Yhdysvaltoihin energia- ja biotalousteemaiselle vierailulle

15.11.2021 9.08
TEM
Elinkeinoministeri Mika Lintilä
Elinkeinoministeri Mika Lintilä vierailee 15.−16.11. ensimmäistä kertaa koronapandemian alkamisen jälkeen Yhdysvalloissa. Vierailun ohjelmassa on energiaan, biotalouteen ja digitalisaatioon liittyviä keskusteluja Yhdysvaltojen hallinnon ja osavaltioiden korkean tason edustajien kanssa. Lisäksi ministeri tapaa Yhdysvalloissa toimivia suomalaisyrityksiä ja pitää puheenvuoron biotalouskonferensissa.

Näytä lisää...

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit