Sivut, joissa tagi terveys .

Toimialaraportti: Sote-alalle on haasteellista houkutella työvoimaa ja pitää nykyisistä kiinni – alan työoloja kehitettävä

15.2.2021 10.30
TEM
Sosiaali- ja terveysalan työvoiman saatavuus näyttää tulevaisuudessa haasteelliselta, ja työvoimapula on jo nykyisellään suuri. Ensiarvoisen tärkeää on parantaa alan vetovoimaa ja työn tekemisen olosuhteita. Yksityisen sektorin rooli työllistäjänä tulee myös tunnistaa paremmin.

Päivitetty tiekartta: Terveysalan uusilla innovaatioilla tavoitellaan hyvinvointia ja kilpailukykyä

1.12.2020 8.20
OKM STM TEM
Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoimintaa kehitetään tavoitteellisesti vuosina 2020–2023. Ihmisten terveyttä ja hyvinvointia parannetaan tutkimuksella ja teknologisella kehityksellä. Lisäksi edistetään Suomen asemaa kansainvälisesti terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan, investointien ja uuden liiketoiminnan edelläkävijänä.

Elinkeinomininisteri Olli Rehn: Tekesin ja IBM:n yhteistyö luo Suomeen uusia kasvumahdollisuuksia ja työpaikkoja

14.9.2016 14.05
TEM
Suomalaisille yrityksille ja terveysalan toimijoille avautuu uusia mahdollisuuksia tekoälyn kehittämiseen ja tehokkaampaan hyödyntämiseen. Tekes ja IBM kertoivat 14.9.2016 aloittaneensa yhteistyön, jolla kehitetään suomalaista digitaalisen terveyden ekosysteemiä, avoimia kumppanuusmalleja sekä avataan suomalaisille yrityksille maailmanlaajuisia markkinamahdollisuuksia.

Valtion ja kaupunkien sopimusyhteistyöllä vauhditetaan vähähiilisiä, digitaalisia ja hyvinvointia edistäviä innovaatioita

9.2.2021 9.02
TEM
Valtio on solminut 16 kaupunkiseudun kanssa innovaatiotoimintaa vahvistavat sopimukset. Sopimuksilla kehitetään innovaatiotoiminnan ekosysteemejä eli tiiviitä yhteistoimintaverkostoja, vahvistetaan osaamiskärkiä sekä lisätään TKI-toiminnan vaikuttavuutta.

Työntekijän työvelvollisuus turvaa työvoiman riittävyyttä terveydenhuollossa

27.3.2020 15.26
TEM
Kuvassa hoitaja valmistelee hoitotoimenpidettä.
Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Valtioneuvosto on 25.3.2020 antanut asetuksen valmiuslaissa tarkoitetun terveydenhuollon työvelvollisuuden käyttöönottamisesta.

Näytä lisää...

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit