Sivut, joissa tagi tietojärjestelmät .

Lait sähkökaupan datahubin käyttöönotosta voimaan 27.10.

21.10.2021 15.40
TEM
Sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen eli datahubin käyttöönoton edellyttämät säädösmuutokset tulevat voimaan 27.10.2021. Niitä ovat laki sähkömarkkinalain muuttamisesta ja laki eräistä sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönottoon liittyvistä määräaikaisista toimenpiteistä. Tasavallan presidentin on määrä vahvistaa nämä lakimuutokset perjantain esittelyssä.

Maakaasun ja uusiutuvien kaasujen vähittäismarkkinoiden tiedonvaihto yhteiseen datahubiin

19.12.2019 14.23
TEM
Maakaasuputkia
Maakaasumarkkinalaki avaa vuoden 2020 alusta myös maakaasun ja uusiutuvien kaasujen vähittäismarkkinat kilpailulle. Samalla kaasun vähittäismarkkinat ovat siirtymässä keskitettyyn tiedonvaihtoon. Vähittäismyyjiä ja jakeluverkonhaltijoita varten perustetaan maakaasukaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksikkö eli datahub, jonka kautta ne velvoitetaan hoitamaan vähittäismarkkinoiden markkinaprosessinsa.

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit