Sivut, joissa tagi tuotevalvonta .

Uusi EU-asetus suitsii määräysten vastaisten tuotteiden kauppaa

16.7.2019 11.08
TEM
Uusi EU-asetus tuotteiden markkinavalvonnasta tuli voimaan 15.7.2019, ja sitä aletaan soveltaa pääosin kesällä 2021. Asetuksella pyritään aiempaa paremmin varmistamaan, että EU:ssa myytävät tuotteet täyttävät niille asetetut vaatimukset.

Neljän tuoteryhmän markkinavalvontaa koskeva lakiesitys lausuntokierrokselle

14.4.2022 11.47
TEM
Mittalaite
Markkinoilla olevien tuotteiden tulee täyttää niille asetetut vaatimukset. Markkinavalvonnan tavoitteena on varmistaa, että tuotteet eivät vaaranna käyttäjien terveyttä, turvallisuutta tai ympäristöä ja että tuotteet toimivat oikealla tavalla. Hallituksen lakiesitys koskien markkinavalvonta-asetuksen täytäntöönpanoa lelujen, kuluttajakäyttöisten koneiden, mittauslaitteiden ja kaasulaitteiden osalta lähtee lausuntokierrokselle.

Markkinavalvontaa uudistetaan ja yhdenmukaistetaan

31.3.2022 14.25
TEM
Markkinavalvontaan liittyviä laajoja lakimuutoksia on tulossa voimaan huhtikuussa. Lakimuutoksilla modernisoidaan markkinavalvontaa vastaamaan yritysten toimintaympäristön muutoksia, kuten aiempaa monimutkaisempia toimitusketjuja ja verkkokauppaa. Uudistuksella päivitetään markkinavalvonta vastaamaan EU:n markkinavalvonta-asetusta. 

Näytä lisää...

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit