Sivut, joissa tagi tutkimus .

Ammattibarometri: Työvoimapulasta kärsivien ammattien määrä on noussut koronaa edeltäneelle tasolle

5.4.2022 8.00
TEM
Ammattibarometri 1/2022: Top5 ammatit niistä missä on pulaa työntekijöistä ja niistä, joissa on pulaa työntekijöistä.
Sote-alan ammatit kärsivät eniten työvoimapulasta. Uusina työvoimapulasta kärsivien joukkoon ovat nousseet ravintola- ja rakennusalojen ammatit. Työvoiman ylitarjontaa potevien ammattien määrä on laskenut vain loivasti.

Selvitys: Kotoutumisohjelmat ja kielikoulutus lisäävät maahanmuuttaneiden työllisyyttä

30.3.2022 13.15
TEM
Maahanmuuttajia opiskelemassa.
Kotoutumisohjelmat ja kielikoulutus lisäävät maahanmuuttaneiden työllisyyttä. Aktiivinen työvoimapolitiikka on tehokkainta vaikeimmin työllistyvien kohdalla. Taloudelliset sanktiot taas toimivat todennäköisesti parhaiten korkeasti koulutettujen kohdalla, todetaan Työn ja talouden tutkimus Laboren toteuttamassa selvityksessä, joka on työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskuksen tilaama.

Työolobarometri 2021: Palkansaajien näkemys työmarkkinoista myönteinen, mutta jatkuva oppiminen ei ole kaikkien ulottuvilla

24.3.2022 9.02
TEM
Infograafi. Työssä opiskelu viimeisen 12 kk aikana sosioekonomisen aseman mukaan, 2021. Tulokset käydään läpi tiedotteessamme ja työolobarometrissa tekstimuodossa.
Palkansaajien näkemykset työmarkkinoista olivat varsin myönteisiä toisen koronavuoden lopulla. Yli 80 prosenttia palkansaajista koki työkykynsä olevan hyvä suhteessa työn fyysisiin ja henkisiin vaatimuksiin.

Toimialaraportti: Sote-uudistus tuo suuria muutoksia sekä henkilöstölle että yrityksille

10.3.2022 9.03
TEM
Sote-alan 10 suurinta ammattiryhmää vuonna 2019. Sisältö avataan toimialaraportissa. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto
Sote-toimiala elää kansallisten uudistusten ja kansainvälisten muutostrendien keskellä. Sote-uudistus vaikuttaa alan henkilöstöön ja yrityskenttään. Lisäksi muut muutokset, kuten lainsäädännöllä ohjattavat henkilöstömitoitukset, vaikuttavat alan kasvaviin henkilöstötarpeisiin.

HIISI-jatkoselvitys antaa vankan tietopohjan hallituksen ilmastosuunnitelmille ja niiden vaikutusarvioille

18.2.2022 10.41
TEM
Taivas ja auringon nousu
VTT:n 18.2.2022 julkaisema HIISI-jatkoselvitys esittää arviot hallituksen ilmasto- ja energiapoliittisten päätösten riittävyydestä saavuttaa Suomen hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä sekä ilmastolakiluonnoksessa esitettyjen päästötavoitteiden saavuttaminen vuosina 2030, 2040 ja 2050.

Teemaraportti: Matkailualalle työllistyvät erityisesti naiset ja nuoret

6.5.2022 11.43
TEM
Kuvassa perhe istuu laiturin reunalla järvivettä polskuttelemassa suomalaisessa rantamaisemassa, selvästi kesälomalla maatilamatkailutilan asiakkaana.
Vuonna 2019 matkailu muodosti 2,7 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Toimiala työllisti 154 000 henkilöä, joiden osuus kaikista työllisistä oli 5,8 prosenttia.

Selvitys: Suomessa kilpailukykyistä terveysalan tutkimusta, haasteena skaalaus kasvuyrityksiksi

22.2.2022 14.01
TEM
Terveysalan rahoitus on kehittynyt ja vahvistunut, mutta Suomen rahoitusympäristö on jäämässä selvästi verrokkimaista, todetaan 21.2.2022 julkaistussa työ- ja elinkeinoministeriön julkaisussa ”Selvitys terveysalan rahoitusympäristön kehittämiseksi”. Raportti sisältää myös ehdotuksia rahoitusympäristön kehittämiseksi.

Näytä lisää...

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit