Sivut, joissa tagi tutkimustoiminta .

Raportti: Neljä skenaariota Suomen aluekehityksen suunnasta vuonna 2040

8.12.2021 13.02
TEM
Työ- ja elinkeinoministeriön tilaamassa raportissa Suomen aluekehityksen mahdollisia tulevaisuuskuvia on tarkasteltu neljän erilaisen skenaarion kautta. Vuoteen 2040 asti ulottuvien skenaarioiden mukaan aluekehitys voi olla globaalisti valikoitunutta, raaka-aineisiin ja turismiin keskittynyttä, tilkkutäkkimäistä tai tasapainoista.

Matkailualan suhdannenäkymät jälleen muita toimialoja myönteisemmät

7.11.2018 12.53
TEM
Matkailun toimialan yleiset suhdannenäkymät ovat koko maata ja muita toimialoja myönteisemmät. Lähiajan suhdanneodotukset jäävät kuitenkin kevättä 2018 heikommiksi.

AI Forum 2018: Tekoäly vahvistamaan Euroopan kilpailukykyä

13.9.2018 10.41
TEM
AI Forum 2018 -konferenssi pureutuu siihen, miten tekoäly voi vahvistaa Euroopan kilpailukykyä ja talouskasvua. Kansainvälinen konferenssi järjestetään Espoossa Aalto-yliopiston päärakennuksessa Dipolissa 8.–9.10.2018. Konferenssin ohjelma ja puhujia on nyt julkaistu osoitteessa aiforum2018.fi.

Raportti: Joka kolmannella toimipaikalla rekrytointiongelmia viime vuonna

31.5.2018 11.03
TEM
Työpaikkojen täyttämiseen liittyviä ongelmia koki viime vuonna 37 prosenttia työvoimaa hakeneista toimipaikoista. Osuus kasvoi yhdeksällä prosenttiyksiköllä edellisvuoteen nähden ja oli korkeampi kuin kertaakaan finanssikriisin puhkeamisen jälkeen.

Työmotivaatio on työnantajalle tärkeämpää kuin 100-prosenttinen työkyky

2.11.2017 14.22
STM TEM
Suurin osa yrityksistä pitää työmotivaatiota tärkeimpänä kriteerinä ja ominaisuutena, vaikka työnhakijana on osatyökykyinen henkilö. Vamma tai sairaus ei siis ole ratkaiseva tekijä uusia työntekijöitä palkattaessa. Selvityksen perusteella vaikuttaa siltä, että asenteet osatyökykyisyyttä kohtaan ovat muuttumassa myönteisimmiksi.

Ministeri Lintilä: Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö avain innovaatiopolitiikan uudistamisessa

9.1.2019 10.01
TEM
Suomi on menettänyt kansainvälistä kilpailukykyään viime vuosien kehityksen seu­rauksena. Teknologia- ja innovaatiorahoitusta on leikattu voimakkaasti ja yhteis­työ eri toimijoiden välillä on heikentynyt. Tämä käy ilmi selvityshenkilön, professori Erkki Ormalan raportista Suomen kilpailukyvyn ja talouskasvun turvaaminen 2020-luvulla.

Suomeen yksin tulleiden lasten edustajajärjestelmää on kehitettävä

14.9.2018 12.19
STM TEM
Suomeen on saapunut vuosittain noin 100–700 alaikäistä turvapaikanhakijaa ilman huoltajaa, vuonna 2015 jopa yli 3 000. Tuore selvitys kartoittaa yksin maahan tulleiden lasten edustajajärjestelmän toimivuutta ja puutteita.

Näytä lisää...

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit