Sivut, joissa tagi työ .

Pohjoismaiden työministerit ja ILOn pääjohtaja keskustelevat Helsingissä alustataloudesta ja henkisestä hyvinvoinnista työelämässä

22.11.2021 13.00
STM TEM
Pohjoismaiden liput
Kuva: Magnus Fröderberg/Norden.org
Työn murros ja uudet työtavat tarjoavat sekä haasteita että mahdollisuuksia pohjoismaisille työmarkkinoille ja työntekijöiden hyvinvoinnille. Pohjoismaiden työministerit keskustelevat aiheesta 22.–23.11.2021 kokouksessa, jonka Suomi järjestää Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana.

Työnantajan on maksettava työntekijälle korvausta kaikista kilpailukieltosopimuksista – lakimuutokset voimaan tammikuussa 2022

18.11.2021 13.48
TEM
Kuvassa kaksi henkilöä kättelee sopimuksen merkiksi
Perusteettomat kilpailukieltosopimukset rajoittavat työntekijöiden mahdollisuuksia liikkua työmarkkinoilla, mikä jäykistää työmarkkinoita. Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esittämät lakimuutokset, joiden tavoitteena on vähentää perusteettomia kilpailukieltosopimuksia. Työnantajan tulee jatkossa maksaa työntekijälle korvausta myös kilpailukieltosopimuksista, jotka ovat alle kuuden kuukauden pituisia.

Työmarkkinaennuste: Työllisyys nousee yli koronakriisiä edeltävän tason tänä vuonna – työttömyys laskee sen alle vasta vuonna 2023

9.11.2021 11.01
TEM
Grafiikka: Työllisyysaste nousee TEM:n ennusteen mukaan 73,8 prosenttiin vuoteen 2023 aikana.
Työllisyys kasvaa kuluvana vuonna 55 000 ja vuonna 2022 vielä 22 000 työllisellä. Koronaa edeltävä työllisyyden taso ylitetään jo tänä vuonna. Hyvän talouskehityksen myötä työllisyysasteen ennustetaan nousevan 73,8 prosenttiin vuonna 2023.

Työministeri Haatainen tutustuu Ruotsissa osatyökykyisiä työllistävän Samhall-yhtiön toimintaan

18.10.2021 8.14
TEM
Työministeri Tuula Haatainen
Työministeri Tuula Haatainen ja alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen vierailevat 18.10.2021 Tukholmassa. Ohjelmassa ovat muun muassa tapaaminen Ruotsin työmarkkinaministeri Eva Nordmarkin kanssa ja vierailu Samhall-yhtiössä. Suomi on ottanut Samhallista mallia perustettaessa uutta valtionyhtiötä, joka edistää vaikeimmassa asemassa olevien osatyökykyisten työllistymistä.

Hallituksen esitys
Yksilölliset palvelut tukevat työnhakua pohjoismaisessa työvoimapalvelumallissa

7.10.2021 13.43
TEM
Pohjoismaisessa työvoimapalvelumallissa yhdistyvät yksilöllinen palvelutarpeen arviointi, tiivis työnhaun tuki ja muut palvelut sekä omatoiminen työnhaku.
Työtön työnhakija saisi uudistuksen myötä työnhakuunsa tukea nykyistä nopeammin ja tiiviimmin. Hallitus antoi pohjoismaisesta työvoimapalvelumallista lakiesityksen eduskunnalle 7.10.2021. Tavoitteena on, että muutokset tulevat voimaan toukokuussa 2022.

Suomeen perustetaan valtionyhtiö työllistämään vaikeimmassa asemassa olevia osatyökykyisiä

21.10.2021 13.35
TEM
Työntekijä kahvilassa
Suomeen perustetaan uusi, valtion omistama erityistehtäväyhtiö Työkanava Oy. Sen tehtävä on edistää vaikeimmassa asemassa olevien osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä. Yhtiö tukisi työllistettävien valmiuksia niin, että he Työkanavassa ensin työskenneltyään saisivat työpaikan avoimilta työmarkkinoilta.

Siviilipalveluksesta kieltäytymisestä tuomittuja ei määrätä enää uudelleen palvelukseen

21.10.2021 13.31
TEM
Hallitus esittää siviilipalveluslakiin muutosta, joka selkeyttäisi siviilipalveluksesta jo kertaalleen kieltäytyneiden ja tuomittujen asemaa. Vapauttavan tuomion saaneita ei enää määrättäisi uudelleen palvelukseen rauhan aikana.

Näytä lisää...

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit