Sivut, joissa tagi työelämä .

Toimialaraportti: Leipomoala elää ajassa ja panostaa tulevaisuuteen

8.12.2021 13.00
TEM
Kuvituskuvana graafi, josta ilmenee leipomo- ja elintarvikealan yritysten kasvuhakuisuus. Sama sisältö käydään läpi tiedotteessa ja raportissa.
Monimuotoisen leipomoalan liikevaihto kasvoi vuonna 2020. Kilpailutilanne jatkuu kireänä, ja kireyttä lisää myymäläleipomo- ja paistopistetoiminnan ohella kasvanut tuonti.

Toimialaraportti: Luonnontuotealan kasvua tukevat trendit ovat vahvistumassa

8.12.2021 13.00
TEM
Kuvituskuva. Kuvassa marjakasvuston peittämä mätäs suomalaisessa metsässä. Kuvassa marjanpoimija on juuri ottanut marjoja kämmenelleen marjan varvusta.
Luonnontuotteiden kysynnän odotetaan kasvavan maailmalla. Luonnon raaka-aineiden ympärille odotetaan syntyvän merkittävää liiketoimintaa, koska taloudellista potentiaalia ei ole vielä täysin otettu käyttöön.

EU-maiden ministerit hyväksyivät vähimmäispalkkadirektiivin

7.12.2021 15.06
TEM
EU-lippuja liehuu salossa
EU-maiden työllisyys- ja sosiaaliasioista vastaavat ministerit hyväksyivät yleisnäkemyksen riittäviä vähimmäispalkkoja koskevasta direktiivistä. Direktiiviehdotuksen tavoitteena on vähentää työssäkäyvien köyhyyttä määrittelemällä keinoja, joilla jäsenvaltioiden tulee edistää lakisääteisen vähimmäispalkan riittävyyttä, työehtosopimustoimintaa ja vähimmäispalkkasäännösten toimeenpanoa.

Vähimmäispalkat, palkka-avoimuus ja koronapandemia ministerien aiheina Brysselissä

3.12.2021 13.20
STM TEM
EU-lippu liehuu
EU-maiden työllisyys- ja sosiaaliasioista vastaavat ministerit keskustelevat neuvostossa työssäkäyvien köyhyyden torjunnasta vähimmäispalkkadirektiivin avulla, palkka-avoimuudesta ja sukupuolten tasa-arvosta työelämässä.

Pk-yritysbarometri: Sote-alan pk-yrityksillä positiiviset suhdanneodotukset - koronakriisi ei tuo muutoksia liiketoimintaan

25.11.2021 9.02
TEM
Pk-yrityksistä työvoiman riittävyyden näkee kehittämisen esteeksi 17 % kaikilla toimialoilla ja sote-aloilla 11 %.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden pk-yritysten lähiajan suhdanneodotukset ovat kasvaneet selvästi vuodesta 2020.

Pohjoismaisessa konferenssissa jaetaan hyviä käytäntöjä osatyökykyisten työllistymisen parantamiseksi

8.12.2021 13.48
STM TEM
Osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen ja työllistämisen helpottaminen on teemana virtuaalisessa pohjoismaisessa konferenssissa torstaina 9. joulukuuta. Konferenssissa kuullaan muun muassa esimerkkejä uudenlaisista välityömarkkinoista ja onnistuneista kokemuksista työllistää osatyökykyisiä henkilöitä yhteiskunnallisten yritysten kautta. Esillä ovat niin ikään hyvät käytännöt osatyökykyisille suunnatusta työkyvyn tuesta työpaikoilla.

Ilmastonmuutos haastaa työmarkkinoita – ratkaisun avaimet löytyvät jatkuvasta oppimisesta

30.11.2021 16.27
TEM
Miten ilmastonmuutos ja vihreä siirtymä vaikuttavat työelämään ja työmarkkinoihin? Mitä taitoja työntekijöiltä tulevaisuudessa tarvitaan? Suomi on nostanut Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana keskusteluun työn tulevaisuuden. Helsingissä 30.11.2021 järjestetyssä konferenssissa aihetta tarkasteltiin ilmastonmuutoksen näkökulmasta.

Näytä lisää...

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit