Sivut, joissa tagi työvoimapalvelut .

Hallituksen esitys
Yksilölliset palvelut tukevat työnhakua pohjoismaisessa työvoimapalvelumallissa

7.10.2021 13.43
TEM
Pohjoismaisessa työvoimapalvelumallissa yhdistyvät yksilöllinen palvelutarpeen arviointi, tiivis työnhaun tuki ja muut palvelut sekä omatoiminen työnhaku.
Työtön työnhakija saisi uudistuksen myötä työnhakuunsa tukea nykyistä nopeammin ja tiiviimmin. Hallitus antoi pohjoismaisesta työvoimapalvelumallista lakiesityksen eduskunnalle 7.10.2021. Tavoitteena on, että muutokset tulevat voimaan toukokuussa 2022.

Työnhakijalle lisää yksilöllistä tukea – esitysluonnos pohjoismaisesta työvoimapalvelumallista lausuntokierrokselle

7.6.2021 15.03
TEM
Pohjoismaisessa työvoimapalvelumallissa työnhakija hakisi työtä omatoimisesti ja saisi työnhakuunsa yksilöllistä tukea entistä aikaisemmassa vaiheessa ja tiiviimmin. Työnhakijan olisi haettava tiettyä määrää työmahdollisuuksia, jotta oikeus työttömyysturvaan jatkuu. Ensimmäisestä unohduksesta tai laiminlyönnistä seuraisi muistutus.

Esitys lausuntokierrokselle: TE-toimistojen työttömyysturvatehtävien siirto työttömyyskassoille ja Kelalle

13.1.2020 16.01
TEM
Pääosa TE-toimistojen nykyisistä työttömyysturva- ja vuorotteluvapaatehtävistä on tarkoitus siirtää työttömyysetuuden maksajien eli Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassojen hoidettavaksi. TEM on 13.1.2020 lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen hallituksen esitykseksi työttömyysturva- ja vuorotteluvapaajärjestelmien toimeenpanon järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi.

Hallitus sopi uusista toimista työllisyyden edistämiseksi

28.4.2017 11.00
TEM
Työllisyyttä edistetään muun muassa helpottamalla alueellista liikkumista työn perässä, tukemalla positiivista rakennemuutosta ja parantamalla työttömien mahdollisuuksia harjoittaa yritystoimintaa.

Työttömyysturvalla kiinni työelämään ja yrittäjyyteen

20.10.2016 13.30
TEM
Hallitus esittää, että työttömyysturvaa olisi jatkossa mahdollista käyttää työllistymisen edistämiseen eli starttirahan, palkkatuen ja liikkuvuusavustuksen rahoittamiseen. Lisäksi työkokeilun käyttötarkoitusta laajennettaisiin kokeiluluontoisesti ja työnhakijoiden haastattelut järjestettäisiin kolmen kuukauden välein.

Hallitus esittää täydennystä työllisyyden kuntakokeiluun

27.8.2020 13.39
TEM
Hallitus antoi 27.8.2020 esityksen työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun hallituksen esityksen täydentämisestä. Esityksen mukaan kokeilualueisiin lisättäisiin kuusi uutta kokeilualuetta. Lisäksi neljään alkuperäisessä esityksessä vahvistettuun kokeilualueeseen lisättäisiin kunta tai kuntia.

Lisätyöllisyysmäärärahoja jaettiin ELY-keskuksille

27.8.2020 13.32
TEM
Hallitus päätti 27.8.2020 vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa koronakriisin hoitoon myönnettyjen työllisyysmäärärahojen alueellisesta jaosta. Määrärahoja jaettiin ELY-keskuksille yhteensä 60 miljoonaa euroa.

Näytä lisää...

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit