Sivut, joissa tagi vähähiilisyys .

REPowerEU-tiedonanto tähtää Venäjän fossiilisista vapaaseen Eurooppaan

18.5.2022 16.24
TEM
Ministeri Mika Lintilä
Euroopan komissio esitteli 18.5.2022 RePowerEU tiedonannon ja useita lainsäädäntöaloitteita. Paketin tavoitteena on katkaista mahdollisimman pian riippuvuus fossiilisten polttoaineiden tuonnista Venäjältä sekä vauhdittaa vihreää siirtymää. Tavoitteena on tehdä EU:sta täysin riippumaton Venäjän fossiilisista polttoaineista.*

Uuden energiateknologian ja suurten demonstraatiohankkeiden investointitukien haku käynnissä – Infotilaisuus hakijoille 3.5.

6.4.2022 8.29
TEM
Rahaa ja seteleitä
Uuden energiateknologian ja suurten demonstraatiohankkeiden tukihaku on käynnistynyt. Investointituki on tarkoitettu tulevaisuuden energiaratkaisuihin vuoteen 2030 tähtäävien kansallisten ja EU-tavoitteiden saavuttamiseksi. Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää hakijoille 3.5.2022 verkkotilaisuuden, jossa kerrotaan tarkemmin tuen hakemisesta.

Biotalousstrategia 2022–2035 – kestävästi kohti korkeampaa arvonlisää

1.4.2022 9.59
MMM TEM YM
Suomen uusi biotalousstrategia on valmistunut. Strategia tähtää biotalouden arvonlisän kaksinkertaistamiseen ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla ja siten, että Suomi on ilmastoneutraali vuonna 2035.

Lakiesitys energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta eduskuntaan

31.3.2022 14.24
TEM
sähkölinja ja kulutuskäyrät
Paljon sähköä käyttävälle teollisuudelle esitetään tukea, jolla korvattaisiin päästökaupasta sähkön hintaan aiheutuvia välillisiä kustannuksia. Hallitus antoi tätä koskevan lakiesityksen 31.3.2022 eduskunnalle. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan kesällä 2022.

Ministeri Lintilä Vaasassa: EU:n elvytysrahoitus on suuri mahdollisuus suomalaisten yritysten vähähiilisyysratkaisuille Suomessa ja maailmalla

21.3.2022 12.47
TEM
Elinkeinoministeri Mika Lintilä portaissa kaiteeseen nojaten
”EU:n elpymisvälineen kautta Suomeen saatavasta rahoituksesta yli puolet, eli noin miljardi euroa ohjataan vihreän siirtymän hankkeisiin. Uskon, että pystymme tällä julkisen sektorin tuella kannustamaan yrityksiä merkittäviin ja kunnianhimoisiin hankkeisiin”, totesi elinkeinoministeri Mika Lintilä 21.3.2022 Vaasa Energy Weekin avauspuheenvuorossa.

Yritykset innovoimaan ja investoimaan kestävään biotalouteen

13.5.2022 12.37
MMM TEM YM
Biotalousstrategi kuvana
Suomen päivitetty biotalousstrategia, biotalousosaaminen ja sen yritysesimerkit olivat vahvasti esillä ”Innovatiivinen biotalous – tulevaisuuden strategiat ja ratkaisut” -seminaarissa, joka järjestettiin 13.5.2022 Espoon Dipolissa. Tilaisuutta seurasi paikan päällä ja verkon äärellä yli 200 kutsuvierasta. Euroopan komission terveiset tilaisuuteen toi sisämarkkinoista vastaava komissaari Thierry Breton.

Suomi mukaan kansainväliseen koalitioon edistämään luopumista fossiilisten polttoaineiden vientirahoituksesta

24.11.2021 17.57
TEM
Kuvassa setelinippu euroja
Suomi liittyi kansainvälisen E3F-koalitioon (The Export Finance for Future -Coalition) sen 24.11.2021 pitämässä kokouksessa. Tämä ”Tulevaisuuden vientirahoituskoalitio” on osa ilmaston lämpenemisen vastaista strategiatyötä, jolla ohjataan rahoitusta kestäviin projekteihin ja määritetään sopivimmat toimet luopua vientirahoituksesta hankkeissa, jotka eivät ole kestävän kehityksen mukaisia.

Näytä lisää...

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit