Sivut, joissa tagi valtioliitot .

Elements of AI -kurssi kasvattaa jatkossakin eurooppalaisten tekoälyosaamista

10.1.2022 10.14
TEM
Elements of AI -logo
Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella lanseerattu Elements of AI on ensimmäinen Euroopan laajuisesti lanseerattu koulutus ja tärkeä panostus koko Euroopan tekoälyosaamiseen. Kurssi on julkaistu kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Työ- ja elinkeinoministeriön rahoituksella aloitettu koulutus jatkaa eurooppalaisten tekoälyosaamisen kasvattamista tulevaisuudessakin Helsingin yliopiston ja Reaktorin yhteistyönä.

Asetusluonnos sähköisen liikenteen, biokaasun ja uusiutuvan vedyn liikennekäytön infrastruktuurituesta lausunnolle

7.1.2022 12.54
TEM
Kuvassa vetytankkeja
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja uudesta asetuksesta sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurin edistämiseksi vuosina 2022–2025. Ehdotuksen mukaan tukiohjelmalla edistettäisiin jatkossa myös vedyn tankkausinfrastruktuuria.

Suomen kestävän kasvun ohjelma
Rahoitushaku energiajärjestelmän ja teollisuuden vihreän siirtymän edistämiseksi on käynnistynyt

20.12.2021 14.18
TEM
Suomen kestävän kasvun ohjelma
Suomen kestävän kasvun ohjelman energiainvestointitukien ensimmäinen haku on käynnissä 20.12.2021–4.3.2022. Rahoitusta on haettavissa energiainfrastruktuurihankkeisiin, uuteen energiateknologiaan, vähähiilisen vedyn tuotantoon ja varastointiin, hiilidioksidin talteenottoon ja käyttöön sekä teollisuuden prosessien sähköistämiseen ja vähähiilistämiseen.

Komissiolta ehdotus työolojen parantamisesta alustatyössä

9.12.2021 16.30
TEM
Kuvassa näkyy EU-lippuja Euroopan komission rakennuksen edustalla.
Kuva: Euroopan komissio
Euroopan komissio antoi 9.12.2021 direktiiviehdotuksen työolojen parantamisesta alustatyössä. Ehdotus sisältää säännökset alustatyötä tekevien työoikeudellisen aseman määrittämisestä sekä alustatyötä koskevia muita vaatimuksia. Työ- ja elinkeinoministeriö alkaa arvioida ehdotusten suhdetta Suomen lainsäädäntöön.

Vähimmäispalkat, palkka-avoimuus ja koronapandemia ministerien aiheina Brysselissä

3.12.2021 13.20
STM TEM
EU-lippu liehuu
EU-maiden työllisyys- ja sosiaaliasioista vastaavat ministerit keskustelevat neuvostossa työssäkäyvien köyhyyden torjunnasta vähimmäispalkkadirektiivin avulla, palkka-avoimuudesta ja sukupuolten tasa-arvosta työelämässä.

Suomi suoriutuu hyvin vertailussa EU:n sisämarkkinoiden toimeenpanosta

10.1.2022 12.09
TEM
EU-lippuja lipputangoissa
EU:n sisämarkkinoiden toimeenpanoa mittaava tulostaulu vuodelta 2020 on julkaistu. Sisämarkkinoilla tarkoitetaan ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja pääoman vapaata liikkuvuutta EU:ssa. Uusimpaan tulostauluun on lisätty kolme uutta sisämarkkinoihin vaikuttavaa ajankohtaista tarkasteluteemaa: pk-yritysten toimintaympäristö, teollisuuden vihreä muutos sekä markkinavalvonta.

Työryhmän mietintö työehtoja ja vaihtelevan työajan sopimuksia koskevista lakimuutoksista lausuntokierrokselle

9.12.2021 11.30
TEM
Työntekijä ruokakaupassa
Tavoitteena on tehdä työehdoista ennakoitavampia ja parantaa vaihtelevalla työajalla työskentelevien työntekijöiden asemaa. Taustalla ovat EU:n työehtodirektiivin täytäntöönpano sekä hallituksen linjaus pätkätöissä ja nollatuntisopimuksella työskentelevien aseman parantamisesta. Ehdotetut lakimuutokset on valmisteltu kolmikantaisesti.

Näytä lisää...

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit