Sivut, joissa tagi yrittäjyys .

Lintilä Yrittäjän päivänä: uusi yrittäjyyden neuvottelukunta vahvistaa yrittäjän ääntä

5.9.2022 9.28
TEM
Elinkeinoministeri Mika Lintilä
Elinkeinoministeri Mika Lintilä on tyytyväinen hallituksen viime viikon päätökseen asettaa uusi Yrittäjyyden neuvottelukunta. Neuvottelukunta toimii neuvoa-antavana elimenä yrittäjyyteen liittyvissä strategisissa kokonaisuuksissa ja tuo valmisteluun yrittäjien näkökulmat yli hallituskausien.

Yrittäjyys yhä varteenotettavampi uravaihtoehto nuorille – ohjausta ja neuvontaa yrityksen perustamiseen kattavasti tarjolla

5.9.2022 8.25
TEM
Työministeri Tuula Haatainen ja elinkeinoministeri Mika Lintilä
Työministeri Tuula Haatainen ja elinkeinoministeri Mika Lintilä
Oman yrityksen perustaminen on monelle nuorelle tapa työllistyä ja päästä tekemään itseään kiinnostavia asioita. Yrittäjyys onkin yhä varteenotettavampi uravaihtoehto nuorille. Yrittäjänä nuoret kokevat pääsevänsä vaikuttamaan itsenäisesti työhönsä ja mahdollisuuteen ansaita sekä vapauteen toteuttaa omia ideoitaan. Talous ja nuoret TATin selvitysten mukaan nuoret pitävät yrittäjyyttä myös keskeisenä yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta.

TEM:n talousarvioehdotuksen kärkinä työllisyyden, uudistumisen ja vähähiilisyyden edistäminen

5.8.2022 10.35
TEM
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle ehdotetaan vuodelle 2023 määrärahoja yhteensä 3,78 miljardia euroa, joka on 236 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2022 varsinaisessa talousarviossa. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle kohdentuu EU:n elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpanoon liittyen yhteensä 346,13 miljoonaa euroa määrärahoja ja 101,5 miljoonaa euroa valtuutta.

TEM:n tilannekuva tarjoaa kokonaisnäkemyksen koronan vaikutuksista yrityksiin, työllisyyteen ja toimialoihin

9.10.2020 8.53
TEM
Kesän aikana käynnistynyt talouden elpyminen on pysähtynyt Suomessa. Palvelualojen lähiajan näkymät heikkenivät uudestaan koronavirustartuntojen levitessä ja siirryttäessä kohti kiihtymisvaihetta. Teollisuuden tuotanto-odotukset pysyvät vaimeina, mutta elvytyksestä ja kysynnän paluusta ennustetaan vetoapua.

Työministeri Haatainen vastaanotti nuorison suositukset työelämän kehittämisestä

28.4.2020 13.40
TEM
Työministeri Tuula Haatainen.
Työministeri Tuula Haatainen.
Työministeri Tuula Haatainen otti 28.4.2020 vastaan yli 1000 nuoren viestin siitä, miten työelämästä voidaan jatkossa tehdä entistä parempi osa ihmisen elämää. Suositukset pohjautuvat Nuorisobarometriin 2019, jonka aiheena oli työ ja yrittäjyys.

Matkailuyritysten suhdanneodotuksissa näkyy talouden epävarmuus

14.10.2022 11.01
TEM
Matkailualan yritysten lähiajan suhdannenäkymät ovat selkeästi vuoden takaista heikommat, mutta muihin toimialoihin nähden myönteisemmät. Työllistämisodotukset matkailualan yrityksissä ovat kuitenkin paremmat kuin vuosi sitten. Osaavan työvoiman saatavuuteen liittyy edelleen haasteita. Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksia matkailuyritykset kokevat enemmän kuin muiden palvelualojen yritykset. Tiedot perustuvat 14.10.2022 julkaistuun pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavaan matkailun pk-yritysbarometriin.

Hallitus tukee yritysten kasvua kehittämällä yrittäjyyden edellytyksiä – periaatepäätös yrittäjyydestä lähtee lausuntokierrokselle 

10.12.2021 10.40
TEM
Leipomossa työskentelevä mies leipoo viinereitä.
Yritysten menestyminen on yksi avain yhteiskunnan hyvinvointiin. Hallitus haluaa lisätä yritysten luottamusta siihen, että Suomessa kannattaa kehittää liiketoimintaa, työllistää ja investoida. Hallituksen periaatepäätös yrittäjyydestä linjaa tavoitteita ja toimia, joilla yrittäjyyden toimintaympäristöstä pyritään luomaan mahdollisimman suotuisa. 

Näytä lisää...

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit