Kotoutumislain kokonaisuudistuksen tärkein tavoite on maahanmuuttaneiden kotoutumisen ja työllistymisen nopeutuminen 

6.10.2022 14.17
TEM
Maahanmuuttajia opiskelemassa.
Hallituksen esitys kotoutumislain kokonaisuudistukseksi pyrkii vahvistamaan maahanmuuttaneiden osallisuutta yhteiskunnassa ja tehostamaan kotoutumisen edistämistä. Tavoitteena on myös tasa-arvon ja hyvinvoinnin lisääminen sekä hyvien väestösuhteiden edistäminen. Uudistuksen tarkoitus on sujuvoittaa polkuja työelämään ja parantaa maahanmuuttajanaisten ja muiden työvoiman ulkopuolella olevien maahanmuuttajien tavoittamista palveluihin.

Hallituksen esitys TE-palveluiden uudistuksesta tuo palvelut lähelle asiakkaita

6.10.2022 14.02
TEM
Kuvituskuva, jossa aihetunniste #TEpalvelut2024.
Hallitus esittää, että työ- ja elinkeinotoimistojen palvelut siirretään alueille ja kunnille 1.1.2025. Historiallisen uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta.

Ministerit Tuula Haatainen ja Hanna Sarkkinen tapaavat EU:n työllisyys- ja sosiaaliasioista vastaavan komissaari Nicolas Schmitin Helsingissä 6-7.10.

5.10.2022 15.29
STM TEM
Kasvokuvissa komissaari Nicolas Schmit, työministeri Tuula Haatainen sekä sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen
Komissaari Nicolas Schmit, työministeri Tuula Haatainen sekä sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen
Ministeri Sarkkisen ja komissaari Schmitin tapaamisen aiheena on muun muassa köyhyyden vähentäminen, mielenterveyden edistäminen ja vähimmäistoimeentulo. Ministeri Haatainen ja komissaari Schmit keskustelevat ajankohtaisista työelämään liittyvistä aiheista, kuten alustataloudesta ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelusta.

Kuudelle puhtaan energian hankkeelle lähes 100 miljoonaa euroa investointitukea

4.10.2022 13.59
TEM
Suomen kestävän kasvun ohjelma
Työ- ja elinkeinoministeriö on tehnyt 4.10.2022 ensimmäiset Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaiset energiainvestointitukipäätökset, joilla edistetään puhtaan energian ratkaisuja. Tukea myönnettiin kuudelle hankkeelle yhteensä 99,8 miljoonaa euroa.

Selvitys: Tuulivoimahankkeiden toteutumattomuudelle monia syitä – elinkeinot ja olemassa oleva infra selittävät eri alueiden tilannetta

4.10.2022 11.12
PLM TEM
Tuulivoimapuisto
Tuulivoimalla voi olla merkittävä rooli siirtymässä kohti fossiilivapaata energiatuotantoa. Monet tuulivoimahankkeet eivät Suomessa kuitenkaan etene toteutukseen. Työ- ja elinkeinoministeriön ja puolustusministeriön tilaama selvitys tarkastelee tuulivoimahankkeiden esteitä Suomessa.

Uusi työlomasopimus mahdollistaa suomalaisnuorille tilapäisen työnteon Japanissa

6.10.2022 14.47
TEM
Työlomasopimus helpottaa sopijamaiden 18–30-vuotiaiden nuorten mahdollisuuksia tutustua toiseen maahan sallimalla oleskelun rahoittaminen tilapäistöillä. Hallituksen esitys Japanin kanssa solmitun työlomasopimuksen hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta on annettu eduskunnalle. 

Polttoainetuki työkoneissa käytetylle polttoöljylle

22.9.2022 14.00
TEM
Hallitus esittää 22.9.2022 polttoainetukea työkoneissa käytetylle polttoöljylle. Esitys muuttaisi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta annettua lakia. Tämän vuoden syyskuussa voimaan tulleen lain käsittelyssä eduskunta antoi lausuman, joka kehotti valmistelemaan pikaisesti myös polttoöljylle vastaava tuki.

Näytä lisää...

Tutustu myös

Hallituksen työllisyystoimet

Hallituksen työllisyystoimet

Hallitus tekee  taloutta vahvistavia työllisyystoimia, joiden tavoitteena on saavuttaa 80 000 lisätyöllistä. Sivuillemme on koottu tietoa hallituksen työllisyystoimista ja niiden vaikutuksista.

Hallituksen työllisyystoimet

TE-palvelut 2024 -uudistus

TE-palvelut 2024 -uudistus

TE-palvelut on tarkoitus siirtää kuntien vastuulle vuoden 2024 aikana. Tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä.

TE-palvelut 2024 -uudistuksen verkkosivut

 

Suomen kestävän kasvun ohjelma

Suomen kestävän kasvun ohjelma

Suomen kestävän kasvun ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita. Sivuillemme on koottu tietoa TEM:n hallinnonalan rahoituskohteista mm. yrityksille suunnatuista hauista.

Kestävän kasvun ohjelma TEM:ssä

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit

Tuula Haatainen
Tuula Haatainen
Työministeri
Mika Lintilä
Mika Lintilä
Elinkeinoministeri