EU:n energiaministerit jatkavat keskusteluja 55-valmiuspaketin energia-aloitteista sekä korkeista energian hinnoista

1.12.2021 14.26
TEM
Kuvassa EU lippu
EU:n energianeuvosto järjestetään 2.12.2021 Brysselissä. Suomea kokouksessa edustaa elinkeinoministeri Mika Lintilän valtiosihteeri Jukka Ihanus. Kokouksen pääteemoina ovat 55-valmiuspaketin energia-aloitteet uusiutuvasta energiasta ja energiatehokkuudesta sekä energian hintojen nousu Euroopassa.

Hallituksen esitys
Digitaaliset TE-palvelut uudistuvat – palvelut paranevat ja työnvälitys tehostuu

25.11.2021 14.04
TEM
Uudistuksen tavoitteena on tarjota työnhakijoille ja työnantajille digitaaliset palvelut, jotka vastaavat entistä paremmin heidän tarpeisiinsa ja tekevät asioinnista sujuvampaa. Osana kokonaisuudistusta luodaan uusi palvelualusta, joka edistää töiden ja tekijöiden parempaa kohtaantoa ja tehostaa työnvälitystä.

EU:n digimarkkinasäädöksellä kohti tasapuolisempaa digitaalista toimintaympäristöä

25.11.2021 12.38
TEM
Hannele Timonen
Digitaalisilla verkkoalustoilla on nykyään tärkeä rooli arjessamme. Pienille ja keskisuurille yrityksille suuret alustayritykset, eli niin sanotut kansainväliset digijätit, tarjoavat tehokkaan mahdollisuuden tavoittaa asiakkaita, kirjoittaa johtava asiantuntija Hannele Timonen kolumnissaan.

Pk-yritysbarometri: Sote-alan pk-yrityksillä positiiviset suhdanneodotukset - koronakriisi ei tuo muutoksia liiketoimintaan

25.11.2021 9.02
TEM
Pk-yrityksistä työvoiman riittävyyden näkee kehittämisen esteeksi 17 % kaikilla toimialoilla ja sote-aloilla 11 %.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden pk-yritysten lähiajan suhdanneodotukset ovat kasvaneet selvästi vuodesta 2020.

Digijättien sääntely, internetin käyttäjien turvallisuus sekä tutkimus-, innovaatio- ja avaruusasiat kilpailukykyneuvoston agendalla

24.11.2021 11.33
TEM
EU-lippuja lipputangoissa
Ministerit keskustelevat EU:n kilpailukykyneuvoston kokouksessa Brysselissä 25.−26.11. suurimpien digiyritysten toiminnan sääntelystä ja internetin erilaisten välityspalvelujen käyttäjien turvallisuuden parantamisesta. Avaruuspuolelta keskustellaan muun muassa alan yritysten rahoituksesta ja avaruusliikenteen hallinnasta.

Ilmastonmuutos haastaa työmarkkinoita – ratkaisun avaimet löytyvät jatkuvasta oppimisesta

30.11.2021 16.27
TEM
Miten ilmastonmuutos ja vihreä siirtymä vaikuttavat työelämään ja työmarkkinoihin? Mitä taitoja työntekijöiltä tulevaisuudessa tarvitaan? Suomi on nostanut Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana keskusteluun työn tulevaisuuden. Helsingissä 30.11.2021 järjestetyssä konferenssissa aihetta tarkasteltiin ilmastonmuutoksen näkökulmasta.

Suomi mukaan kansainväliseen koalitioon edistämään luopumista fossiilisten polttoaineiden vientirahoituksesta

24.11.2021 17.57
TEM
Kuvassa setelinippu euroja
Suomi liittyi kansainvälisen E3F-koalitioon (The Export Finance for Future -Coalition) sen 24.11.2021 pitämässä kokouksessa. Tämä ”Tulevaisuuden vientirahoituskoalitio” on osa ilmaston lämpenemisen vastaista strategiatyötä, jolla ohjataan rahoitusta kestäviin projekteihin ja määritetään sopivimmat toimet luopua vientirahoituksesta hankkeissa, jotka eivät ole kestävän kehityksen mukaisia.

Näytä lisää...

Tutustu myös

Hallituksen työllisyystoimet

Hallituksen työllisyystoimet

Hallitus tekee  taloutta vahvistavia työllisyystoimia, joiden tavoitteena on saavuttaa 80 000 lisätyöllistä. Sivuillemme on koottu tietoa hallituksen työllisyystoimista hallituskauden eri vaiheissa.

Hallituksen työllisyystoimet ja niiden vaikutukset

Yritysrahoitushaut

Yritysrahoitushaut

Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaisia yrityksille suunnattuja rahoitushakuja on avautumassa TEM:n hallinnonalalla syksyllä 2021.  Hakuja on tarkoitus avata mm. energiajärjestelmän murroksen, teollisuuden energia- ja kiertotalousratkaisujen sekä TKI-investointien tueksi.

Yritysrahoitushakujen verkkosivu

Talent Boost

Talent Boost

Talent Boost -ohjelman tavoitteena on houkutella kansainvälisiä osaajia Suomeen. Lisäksi ohjelma pyrkii kanavoimaan Suomessa jo olevien kansainvälisten osaajien asiantuntemusta yritysten kasvun ja kansainvälistymisen sekä innovaatiotoiminnan tueksi.

Talent Boost -ohjelman verkkosivut

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit

Tuula Haatainen
Tuula Haatainen
Työministeri
Mika Lintilä
Mika Lintilä
Elinkeinoministeri