Selvitys uusiutuvien jakeluvelvoitteen noston vaikutuksista valmistunut

3.12.2021 15.39
LVM TEM YM
Jakeluvelvoitelain avulla edistetään uusiutuvien polttoaineiden käyttöä moottoribensiinin, dieselöljyn ja maakaasun korvaamiseksi liikenteessä. Jakeluvelvoite on voimassa olevan lain mukaan tällä hetkellä 18 prosenttia ja nousee asteittain 30 prosenttiin vuoteen 2029 mennessä. Jakeluvelvoite vähentää liikenteen päästöjä arvion mukaan noin kaksi miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalentteina (CO2eq) vuonna 2030 nykytilaan verrattuna.

Vähimmäispalkat, palkka-avoimuus ja koronapandemia ministerien aiheina Brysselissä

3.12.2021 13.20
STM TEM
EU-lippu liehuu
EU-maiden työllisyys- ja sosiaaliasioista vastaavat ministerit keskustelevat neuvostossa työssäkäyvien köyhyyden torjunnasta vähimmäispalkkadirektiivin avulla, palkka-avoimuudesta ja sukupuolten tasa-arvosta työelämässä.

TE-palvelut 2024 -uudistus
Ministerityöryhmä linjasi kunnille siirtyvien palvelujen rahoituksesta ja valtion tehtävistä

2.12.2021 15.01
TEM
#TEpalvelut2024
Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä linjasi 2.12.2021 TE-palvelut 2024 -uudistuksen rahoitusmallista, joka kannustaa kuntia kehittämään ja tarjoamaan tehokkaita työllisyyspalveluja. Ministerityöryhmä teki myös tarkennuksia aiempiin linjauksiin valtakunnallisista ja kunnille siirtyvistä tehtävistä.

Energian alkuperätakuulla voi varmistaa, että ostettu energia on uusiutuvaa

2.12.2021 13.23
TEM
Kuvassa vetytankit
Valtioneuvosto lähetti Tasavallan presidentin vahvistettavaksi lain energian alkuperätakuista. Se parantaa asiakkaan mahdollisuutta vaikuttaa valinnoillaan ostamansa energian alkuperään luotettavan järjestelmän kautta. Sen avulla kuluttaja voi varmistua siitä, että hänelle uusiutuvana markkinoitu ja myyty energia on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Laki tulee voimaan 3.12.2021.

EU:n energiaministerit jatkavat keskusteluja 55-valmiuspaketin energia-aloitteista sekä korkeista energian hinnoista

1.12.2021 14.26
TEM
Kuvassa EU lippu
EU:n energianeuvosto järjestetään 2.12.2021 Brysselissä. Suomea kokouksessa edustaa elinkeinoministeri Mika Lintilän valtiosihteeri Jukka Ihanus. Kokouksen pääteemoina ovat 55-valmiuspaketin energia-aloitteet uusiutuvasta energiasta ja energiatehokkuudesta sekä energian hintojen nousu Euroopassa.

Ilmastonmuutos haastaa työmarkkinoita – ratkaisun avaimet löytyvät jatkuvasta oppimisesta

30.11.2021 16.27
TEM
Miten ilmastonmuutos ja vihreä siirtymä vaikuttavat työelämään ja työmarkkinoihin? Mitä taitoja työntekijöiltä tulevaisuudessa tarvitaan? Suomi on nostanut Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana keskusteluun työn tulevaisuuden. Helsingissä 30.11.2021 järjestetyssä konferenssissa aihetta tarkasteltiin ilmastonmuutoksen näkökulmasta.

Suomi mukaan kansainväliseen koalitioon edistämään luopumista fossiilisten polttoaineiden vientirahoituksesta

24.11.2021 17.57
TEM
Kuvassa setelinippu euroja
Suomi liittyi kansainvälisen E3F-koalitioon (The Export Finance for Future -Coalition) sen 24.11.2021 pitämässä kokouksessa. Tämä ”Tulevaisuuden vientirahoituskoalitio” on osa ilmaston lämpenemisen vastaista strategiatyötä, jolla ohjataan rahoitusta kestäviin projekteihin ja määritetään sopivimmat toimet luopua vientirahoituksesta hankkeissa, jotka eivät ole kestävän kehityksen mukaisia.

Näytä lisää...

Tutustu myös

Hallituksen työllisyystoimet

Hallituksen työllisyystoimet

Hallitus tekee  taloutta vahvistavia työllisyystoimia, joiden tavoitteena on saavuttaa 80 000 lisätyöllistä. Sivuillemme on koottu tietoa hallituksen työllisyystoimista hallituskauden eri vaiheissa.

Hallituksen työllisyystoimet ja niiden vaikutukset

Yritysrahoitushaut

Yritysrahoitushaut

Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaisia yrityksille suunnattuja rahoitushakuja on avautumassa TEM:n hallinnonalalla syksyllä 2021.  Hakuja on tarkoitus avata mm. energiajärjestelmän murroksen, teollisuuden energia- ja kiertotalousratkaisujen sekä TKI-investointien tueksi.

Yritysrahoitushakujen verkkosivu

Talent Boost

Talent Boost

Talent Boost -ohjelman tavoitteena on houkutella kansainvälisiä osaajia Suomeen. Lisäksi ohjelma pyrkii kanavoimaan Suomessa jo olevien kansainvälisten osaajien asiantuntemusta yritysten kasvun ja kansainvälistymisen sekä innovaatiotoiminnan tueksi.

Talent Boost -ohjelman verkkosivut

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit

Tuula Haatainen
Tuula Haatainen
Työministeri
Mika Lintilä
Mika Lintilä
Elinkeinoministeri