Alueellinen kuljetustuki jatkuu vuosina 2023‒2025 ‒ tuen piiriin uusia itäisen Suomen kuntia

8.12.2022 14.12
TEM
Valtioneuvosto antoi 8.12.2022 asetuksen, jonka mukaan alueellinen kuljetustuki jatkuu vuosina 2023‒2025. Kuljetustuki säilyy pääpiirteissään samanlaisena kuin aiemmin. Kuljetustuella alennetaan harvaan asutuilla alueilla toimivien pk-yritysten jalostamien tuotteiden pitkistä kuljetusmatkoista aiheutuvia rahtikustannuksia ja siten parannetaan yritystoiminnan edellytyksiä sekä yritysten kilpailukykyä.

Valtioneuvosto antoi asetuksen kriittisistä sähkönkäyttöpaikoista

8.12.2022 14.05
TEM
Sähkölinja
Valtioneuvosto antoi kriittiset sähkönkäyttöpaikat määrittävän asetuksen, jolla säädetään sähkönkäyttöpaikkojen kriittisyysluokittelusta erilaisissa häiriö-, sähköpula- ja kriisitilanteissa. Verkkoyhtiöiden tulee päivittää varautumissuunnitelmansa asetuksen mukaan.

Matalan kynnyksen keinoja työntekosuhteen statuksen selvittämiseksi kartoitetaan

7.12.2022 8.59
TEM
Työministeri Tuula Haatainen on antanut toimeksiannon selvittää vaihtoehtoisia keinoja, joilla voitaisiin matalalla kynnyksellä selvittää, tekeekö ihminen työtä työsuhteessa vai yrittäjänä.

Kilpailukykyneuvostossa tavoitellaan EU-jäsenmaiden yleisnäkemystä yritysvastuusta ja sirusäädöksestä

1.12.2022 8.04
TEM
EU-lippuja
EU:n kilpailukykyasioista vastaavat ministerit kokoontuvat vuoden viimeiseen kilpailukykyneuvostoon joulukuun alussa. Sisämarkkinat- ja teollisuuskokouksessa on tavoitteena saavuttaa EU-maiden yleisnäkemys yritysten huolellisuusvelvoitteesta ja EU:n sirusäädöksestä. Tutkimus- ja innovaatiokokouksessa hyväksytään päätelmät Euroopan uudesta innovaatio-ohjelmasta.

Suomen suunta: työministeri Haatainen kutsui koolle työmarkkinajärjestöt keskusteluun työllisyyden ja talouskehityksen haasteista

28.11.2022 15.39
TEM
Työministeri Tuula Haatainen
Työministeri Tuula Haatainen
Työministeri Tuula Haatainen kutsui työmarkkinajärjestöjen johtoa ja edustajia yhteiseen keskusteluun arvioimaan työllisyyden ja talouskehityksen keskeisiä haasteita maanantaina 28.11.2022.

Työministeri Haataisen Team Finland -vierailu Intiaan keskittyy työvoiman maahanmuuton edistämiseen 

8.12.2022 10.38
TEM
Työministeri Tuula Haatainen tapaa Team Finland -vierailullaan keskeisiä työvoiman maahanmuuttoa edistäviä viranomaisia ja yrityksiä. Matkalla allekirjoitetaan Suomen ja Intian välinen aiejulistus, jonka tarkoitus on edistää työvoiman maahanmuuttoa kestävällä tavalla. Matkalle osallistuu myös laaja joukko osaajien maahanmuuttoa edistäviä yrityksiä ja julkisen hallinnon edustajia. 

Selvitys kokosi tietoa työssä hankitun osaamisen opinnollistamisesta ja hyödyntämisestä työllisyyspalveluissa

29.11.2022 9.38
TEM
Työllisyyspalveluissa on toteutettu erilaisia opinnollistamisen hankkeita ja kokeiluja, mutta yhtenäistä mallia ei ole ollut käytössä. Selvitys arvioi, että opinnollistamisen laajentaminen työllisyyspalveluissa edellyttäisi yhteisiä käsitteitä sekä lisää yhteistyötä.

Näytä lisää...

Tutustu myös

Hallituksen työllisyystoimet

Hallituksen työllisyystoimet

Hallitus tekee  taloutta vahvistavia työllisyystoimia, joiden tavoitteena on saavuttaa 80 000 lisätyöllistä. Sivuillemme on koottu tietoa hallituksen työllisyystoimista ja niiden vaikutuksista.

Hallituksen työllisyystoimet

TE-palvelut 2024 -uudistus

TE-palvelut 2024 -uudistus

TE-palvelut on tarkoitus siirtää kuntien vastuulle vuoden 2024 aikana. Tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä.

TE-palvelut 2024 -uudistuksen verkkosivut

 

Suomen kestävän kasvun ohjelma

Suomen kestävän kasvun ohjelma

Suomen kestävän kasvun ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita. Sivuillemme on koottu tietoa TEM:n hallinnonalan rahoituskohteista mm. yrityksille suunnatuista hauista.

Kestävän kasvun ohjelma TEM:ssä

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit

Tuula Haatainen
Tuula Haatainen
Työministeri
Mika Lintilä
Mika Lintilä
Elinkeinoministeri