Työttömiä työnhakijoita helmikuussa 258 100

21.3.2023 8.03
TEM
Työttömien työnhakijoiden määrä oli helmikuun lopussa 258 100. Määrä on vähentynyt vuodessa 7 500 työnhakijalla.
Työttömien työnhakijoiden määrä laski 7 500 henkilöllä. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin helmikuussa 92 000. Kaikkiaan avoinna oli 198 400 työpaikkaa, mikä on 44 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

EU:lta aloitteet ilmastoneutraalien teknologioiden edistämisestä ja Euroopan omavaraisuuden kasvattamisesta

17.3.2023 15.21
TEM
Komissio antoi 16.3.2023 lainsäädäntöehdotukset ilmastoneutraalien, niin kutsuttujen ”nettonollateknologioiden”, sekä kriittisten raaka-aineiden saatavuuden edistämisestä. Molemmilla ehdotuksilla tavoitellaan vihreän siirtymän vauhdittamista sekä EU:n omavaraisuuden vahvistamista. Vihreää siirtymää vauhdittavat teknologiat ovat globaalin teknologisen kilpailun keskiössä. Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää ehdotuksista sidosryhmäkuulemisen 28.3.2023.

Komission ehdotus käynnistää neuvottelut sähkön markkinamallin uudistamisesta

16.3.2023 12.46
TEM
Euroopan komissio antoi 14.3.2023 ehdotuksensa sähkön markkinamallin uudistamiseksi. Uudistuksen tavoitteena on nopeuttaa päästöttömän energian investointeja ja asteittain luopua maakaasun käytöstä, vähentää kuluttajahintojen heilahtelua, suojella kuluttajia markkinoiden väärinkäytöksiltä sekä parantaa EU:n teollisuuden kilpailukykyä ja tehdä siitä päästötön.

Haku avautuu: Investointitukea energiainfrastruktuuri-investointien sekä teollisuuden sähköistämisen ja vähähiilistämisen hankkeille

15.3.2023 15.50
TEM
Suomen kestävän kasvun ohjelman logo-kuva, energiapiirroksia vihreällä taustalla
Suomen kestävän kasvun ohjelman RRF-energiainvestointitukien toinen haku on käynnissä 15.3.–26.5.2023. Rahoitusta on haettavissa energiainfrastruktuurihankkeisiin sekä teollisuuden prosessien sähköistämiseen ja vähähiilistämiseen.

Selvitysmieheltä keinoja itäisen Suomen tuulivoimarakentamisen edistämiseksi

15.3.2023 14.29
PLM TEM YM
Tuulivoimaloita maisemassa
Itäisen Suomen tuulivoimarakentamisen tehostamiseen voidaan löytää toimivia ratkaisuja. Tämä edellyttää tuulivoimarakentamisen nykyistä selkeämpää poliittista ohjausta, lainsäädännön kehittämistä, koordinoitua kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä sekä teknologian kehityksen maksimaalista hyödyntämistä. Näin toteaa selvitysmies Arto Räty 15.3.2023 kolmelle ministeriölle luovuttamassaan raportissa.

Venäjän hyökkäyssota lisäsi kansainvälisiä kaupanesteitä, ja niitä kohdataan myös EU:n sisämarkkinoilla – selvitys kokosi yritysten kokemuksia

13.3.2023 11.19
TEM UM
Kansainvälistä kauppaa harjoittavista suomalaisyrityksistä 41 prosenttia oli kohdannut kansainvälisiä kaupanesteitä vuosina 2019–2022, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) ulkoministeriölle ja työ- ja elinkeinoministeriölle tekemä tutkimus.

Yrityksille suunnattujen koronatukien vaikuttavuustutkimus alkaa

7.3.2023 9.23
TEM
korontuet -kuvituskuva
Tutkimuksen arviointien tarkoituksena on selvittää yrityksille suunnattujen tukiohjelman onnistumista tavoitteisiin peilattuna, mutta myös kansantaloudellisia vaikutuksia ja vaikutuksia pitkän aikavälin tuottavuuteen. Lisäksi hanke kartoittaa vaikutukset markkinoihin ja kilpailuun. Tutkimuksen toteuttaa Etlatieto Oy.

Näytä lisää...

Tutustu myös

Hallituksen työllisyystoimet

Hallituksen työllisyystoimet

Hallitus tekee  taloutta vahvistavia työllisyystoimia, joiden tavoitteena on saavuttaa 80 000 lisätyöllistä. Sivuillemme on koottu tietoa hallituksen työllisyystoimista ja niiden vaikutuksista.

Hallituksen työllisyystoimet

TE-palvelut 2024 -uudistus

TE-palvelut 2024 -uudistus

TE-palvelut on tarkoitus siirtää kuntien vastuulle vuoden 2024 aikana. Tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä.

TE-palvelut 2024 -uudistuksen verkkosivut

 

Suomen kestävän kasvun ohjelma

Suomen kestävän kasvun ohjelma

Suomen kestävän kasvun ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita. Sivuillemme on koottu tietoa TEM:n hallinnonalan rahoituskohteista mm. yrityksille suunnatuista hauista.

Kestävän kasvun ohjelma TEM:ssä

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit

Tuula Haatainen
Tuula Haatainen
Työministeri
Mika Lintilä
Mika Lintilä
Elinkeinoministeri