EU-puheenjohtajakausi työ- ja elinkeinoministeriössä

Suomi toimii Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajana 1. heinäkuuta 2019 alkaen. Puolivuotisen puheenjohtajakauden aikana Suomi johtaa puhetta neuvoston ministeri- ja virkamiestason kokouksissa.

EU-puheenjohtajamaan tehtävänä on viedä eteenpäin EU:n lainsäädäntötyötä ja politiikka-aloitteita neuvostossa sekä huolehtia EU-asioiden käsittelyn jatkuvuudesta.

Suomi toimii puheenjohtajana sekä neuvoston virallisissa kokouksissa Brysselissä ja Luxembourgissa että Suomessa pidettävissä epävirallisissa kokouksissa. Epävirallisten kokousten tarkoituksena on käydä keskustelua ajankohtaisista EU-asioista.

Suomi järjestää kaudellaan kuusi epävirallista ministerikokousta Helsingissä Finlandia-talossa. Työ- ja elinkeinoministeriön vastuulla on epävirallinen kilpailukykyministerikokous. Lisäksi Helsingissä pidetään lukuisia virkamiestason kokouksia.

Puheenjohtajakauden valmistelu

EU-puheenjohtajakauden kokonaissuunnittelusta ja toteutuksesta vastaa valtioneuvoston kanslia. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa Euroopan unionin kasvuun ja kilpailukykyyn liittyvistä sisältövalmisteluista. 

Puheenjohtajakauden valmistelua työ- ja elinkeinoministeriössä koordinoi EU- ja kansainvälisten asioiden tiimi. Katso yhteystiedot henkilö- ja tehtävähakusivulta.

Poiketen normaalista puolen vuoden puheenjohtajuudesta, Suomi toimii puheenjohtajana EU:n korkean tason kilpailukyky- ja kasvutyöryhmässä jo tammikuusta 2019 alkaen kesäkuun 2020 loppuun. Puheenjohtajana toimii työ- ja elinkeinoministeriön EU- ja kansainvälisten asioiden johtaja Janne Känkänen. Tässä korkean tason työryhmässä käydään keskustelua Euroopan globaaliin kilpailukykyyn liittyvistä keskeisimmistä politiikkatoimista.

Suomen EU-puheenjohtajakauden ohjelma ja tapahtumat

Suomen puheenjohtajakauden prioriteetteja ovat

  • yhteisten arvojen ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen 
  • kilpailukykyisempi ja sosiaalisesti eheämpi unioni 
  • EU:n aseman vahvistaminen globaalina ilmastojohtajana
  • kansalaisten kokonaisturvallisuuden takaaminen.

Puheenjohtajakauden ohjelma
Puheenjohtajakauden tapahtumat

Aiheeseen liittyviä linkkejä: