Kansallinen energia- ja ilmastosuunnitelma

Suomi toimitti 20.12.2018 Euroopan komissiolle luonnoksen kansalliseksi integroiduksi energia- ja ilmastosuunnitelmaksi (National Integrated Energy and Climate Plan, NECP). Komissio seuraa jäsenvaltioiden suunnitelmien avulla EU:n vuoden 2030 energia- ja ilmastotavoitteiden toteutumista.

EU:n uuteen puhtaan energian pakettiin kuuluvaan hallintomalliasetuksen mukaan jäsenvaltioiden tulee toimittaa suunnitelmaluonnoksensa komissiolle vuoden loppuun mennessä. Komissio arvioi jäsenvaltioiden luonnokset vuoden 2019 alkupuolella. Sen palautteen pohjalta viimeistellyt suunnitelmat tulee toimittaa komissiolle vuoden 2019 loppuun mennessä. 

Suomen kansallinen suunnitelma kattaa kaikki EU:n energiaunionin viisi ulottuvuutta, jotka ovat: hiilestä irtautuminen (sisältäen uusiutuvan energian), energiatehokkuus, energiaturvallisuus, energian sisämarkkinat, sekä tutkimus, innovointi ja kilpailukyky. Näiden viiden ulottuvuuden osalta Suomi raportoi suunnitelmassa tavoitteet vuodelle 2030 ja politiikkakeinot tavoitteiden saavuttamiseksi.

Suunnitelmaluonnos perustuu kansalliseen energia- ja ilmastostrategiaan vuodelta 2016 ja keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmaan vuodelta 2017, mutta siinä on otettu huomioon myös tuoreimmat tarkastelut mm. sähkömarkkinoiden kehityksestä. Luonnos on valmisteltu eri ministeriöiden yhteistyössä virkatyönä.

 

Suomen NECP-luonnos 20.12.2018