Hallituksen työllisyystoimet ja niiden vaikutukset

tunnuskuva ja hashtag työllisyys


Hallitus tekee hallituskauden aikana taloutta vahvistavia työllisyystoimia, joiden tavoitteena on saavuttaa 80 000 lisätyöllisen työllisyysvaikutukset. Olemme koonneet näille sivuille tietoa hallituksen työllisyystoimista hallituskauden eri vaiheissa.

Lue lisää

Hallitusohjelman seuranta: Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi
Työllisyysvaikutusten arviointi