Hallituksen työllisyystoimet ja niiden vaikutukset

tunnuskuva ja hashtag työllisyys

Hallitus on sitoutunut pitkäjänteiseen työhön työllisyysasteen nostamiseksi tekemällä päätöksiä, joilla voidaan saavuttaa arviolta 80 000 lisätyöllistä. Lisäksi hallitus tekee 15.2.2022 mennessä päätökset 110 miljoonalla eurolla julkista taloutta vahvistavista työllisyystoimista. Hallituksen tavoitteena on, että vuosikymmenen puolivälissä työllisyysaste on 75 prosenttia.

Olemme koonneet näille sivuille tietoa hallituksen päätöksistä sekä aihealueittain että eri hallituskauden vaiheissa. Sivuilla olevat taulukot sisältävät syksyn budjettiriihessä 2020 sekä kevään 2021 puoliväli- ja kehysriihessä päätetyt toimet. Taulukoissa näkyvät työllisyysvaikutukset ovat arvioita, jotka on esitetty hallituksen riihipäätösten kirjauksissa. Tarkemmat arviot toimien vaikutuksista työllisyyteen julkaistaan hallituksen esityksissä.

Työkyvyn ylläpitäminen ja osatyökykyiset

Samalla, kun vahvistetaan työllisyyttä, on tärkeää kehittää työelämää ja huolehtia ihmisten työkyvystä. 

Hallituksen työllisyystavoitteen saavuttaminen edellyttää, että myös osatyökykyisillä on mahdollisuus tehdä työtä ja rakentaa yhteiskuntaa kykyjensä mukaan. Työkykyohjelma on osa hallituksen työllisyystoimien kokonaisuutta.

Lue lisää

Työttömyysjaksojen lyhentäminen ja TE-palvelut

Hallitus muuttaa muiden Pohjoismaiden tavoin työvoimapolitiikan suuntaa passiivisesta aktiiviseen ja kohdentaa palvelut työhakijoiden tarpeisiin nykyistä tehokkaammin. 

Pohjoismaisessa työvoimapalvelumallissa työnhakija hakee työtä omatoimisesti ja saa työnhakuunsa yksilöllistä tukea entistä aikaisemmassa vaiheessa ja tiiviimmin. TE-palvelujen siirto kunnille vuoden 2024 aikana tuo palvelut lähemmäksi asiakkaita.

Lue lisää

Osaavan työvoiman tarjonta ja kohtaanto

Jotta yritykset löytävät tarvitsemansa tekijät, työntekijöiden osaamista täytyy kehittää koko työuran ajan. Jatkuvan oppimisen uudistuksessa tarkastellaan muun muassa koulutuksen tarjontaa ja rahoitusta sekä opintojen aikaista toimeentuloa.

Suomi tarvitsee myös lisää osaajia maailmalta. Hallitus vie parhaillaan eteenpäin toimia, joilla Suomesta tulee entistä kiinnostavampi maa kansainvälisille osaajille, maahantulo ja asettautuminen tapahtuvat sujuvasti ja osaajat jäävät Suomeen rakentamaan uutta kasvua.

*pitkäaikainen vaikutus 15 000

Lue lisää

Ikääntyneiden työllisyyden nostaminen

Hallitus teki 17.12.2020 linjauksia yli 55-vuotiaiden työllisyyden parantamiseksi. Niillä edistetään yli 55-vuotiaiden työllisyyttä, edistetään työssä jaksamista ja työkykyä sekä vahvistetaan osaamista sekä muutosturvaa.