Hallituksen esitys laeiksi palkkaturvalain 9 §:n ja merimiesten palkkaturvalain 8 §:n muuttamisesta

TEM005:00/2021 Säädösvalmistelu

Lakihankkeessa arvioidaan tarvetta palkkaturvan enimmäismäärän nostamiselle. Hallituksen esitys 88/2021 on annettu 12.5 ja lait 678-679/2021 on vahvistettu 29.6.2021, voimaan 1.7.2021.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM005:00/2021

Asianumerot VN/722/2021

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu – 29.6.2021

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laeiksi palkkaturvalain 9 §:n ja merimiesten palkkaturvalain 8 §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 19.1.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  11/2021
  19/2021
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  12.5.2021
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 101/2021

Covid-19/ Esityksessä ehdotetaan, että palkkaturvan enimmäismäärää nostetaan. Esitys liittyy viikolla 21 annettavaan LTAE:een ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

VastuuministeriTyöministeri Haatainen

Kevätistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Katariina Tirri, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 047 180
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksen tavoitteena on saattaa palkkaturvan enimmäismäärä vastaamaan paremmin työntekijöiden nykyistä palkkatasoa.

Tiivistelmä

Lakihankkeessa arvioidaan tarvetta palkkaturvan enimmäismäärän nostamiselle. Hallituksen esitys 88/2021 on annettu 12.5 ja lait 678-679/2021 on vahvistettu 29.6.2021, voimaan 1.7.2021.

Lähtökohdat

Palkkaturvalain (866/1998) perusteella työntekijälle maksettavan palkkaturvan enimmäismäärä on pysynyt ennallaan vuodesta 1999 lähtien.

Palkkaturvan enimmäismäärää on suunniteltu tarkasteltavaksi palkkaturvan kokonaisuudistuksen yhteydessä. Koronaepidemian myötä on kuitenkin odotettavissa, että yritysten maksuvaikeudet kasvavat ja palkkaturvasta haettavien saatavien määrät nousevat. Ottaen huomioon yleisen palkkatason kehittymisen, on oletettavaa, että yhä useammassa tapauksessa palkkaturvan enimmäismäärä täyttyy.
Esityksen tarkoituksena on saattaa palkkaturvan enimmäismäärä vastaamaan paremmin työntekijöiden nykyistä palkkatasoa. Muilta osin palkkaturvalain uudistus toteutetaan myöhemmin.