Hallituksen esitys laiksi työaikalain muuttamisesta

TEM006:00/2021 Säädösvalmistelu

Lakihankkeessa arvioidaan, missä määrin työehtosopimuksella on voitava sopia säännöllisestä työajasta nykyistä laajemmin. Lisäksi eduskunnan antamaan ponteen liittyen arvioidaan hätätyön teettämiseen liittyviä erityiskysymyksiä ja ilman perusteita teetetyn hätätyön rangaistavuutta. HE 161/2021 annettu 30.9.2021, eduskunnan vastaus 158/2021.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM006:00/2021

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 12.1.2021 – 3.12.2021

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laiksi työaikalain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 18.8.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  39/2021
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  30.9.2021
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 158/2021

Lakihankkeessa arvioidaan, missä määrin työehtosopimuksella on voitava sopia säännöllisestä työajasta nykyistä laajemmin. Lisäksi eduskunnan antamaan ponteen liittyen arvioidaan hätätyön teettämiseen liittyviä erityiskysymyksiä ja ilman perusteita teetetyn hätätyön rangaistavuutta.

VastuuministeriTyöministeri Haatainen

YhteyshenkilöTarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Krista Turunen, Hallitussihteeri
puh. +358 295 047 178
[email protected]

Tiivistelmä

Lakihankkeessa arvioidaan, missä määrin työehtosopimuksella on voitava sopia säännöllisestä työajasta nykyistä laajemmin. Lisäksi eduskunnan antamaan ponteen liittyen arvioidaan hätätyön teettämiseen liittyviä erityiskysymyksiä ja ilman perusteita teetetyn hätätyön rangaistavuutta. HE 161/2021 annettu 30.9.2021, eduskunnan vastaus 158/2021.

Lisää aiheesta