HE merityötä koskevan yleissopimuksen (MLC) vuoden 2016 muutosten hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta

HE merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeistoon tehtyjen muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain 8 §:n muuttamisesta ja työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain 9 a §:n muuttamisesta

TEM009:00/2018 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi merityötä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2006 yleissopimuksen ohjeistoon vuonna 2016 tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset sekä lain niiden voimaansaattamisesta

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM009:00/2018

Asianumerot TEM/142/03.01.01/2018

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä 1.12.2017

Lainvalmistelu

HE merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain 8 §:n muuttamisesta ja työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain 9 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan vastaus EV 52/2018

Vuoden 2016 Kansainvälisessä työkonferenssissa hyväksyttiin kolmikantaisen merialan erityiskomitean valmistelemat muutokset merityöyleissopimuksen ohjeistoon. Muutokset koskivat terveyden ja turvallisuuden suojelua ja tapaturmien torjuntaa koskevaa sääntöä 4.3 ja merityösertifikaattia koskevaa sääntöä 5.1. Muutokset kohdistuivat sekä ohjeiston oikeudellisesti sitovaan osaan että suositusosaan.

VastuuministeriTyöministeri Lindström

Lisätietoa

  • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Kevätistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi merityötä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2006 yleissopimuksen ohjeistoon vuonna 2016 tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset sekä lain niiden voimaansaattamisesta.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan yleissopimuksen edellyttämien muutosten tekemistä laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annettuun lakiin.

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi merityötä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2006 yleissopimuksen ohjeistoon vuonna 2016 tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset sekä lain niiden voimaansaattamisesta

Lähtökohdat

Vuoden 2016 Kansainvälisessä työkonferenssissa hyväksyttiin kolmikantaisen merialan erityiskomitean valmistelemat muutokset merityöyleissopimuksen ohjeistoon.

Muutokset koskivat terveyden ja turvallisuuden suojelua ja tapaturmien torjuntaa koskevaa sääntöä 4.3 sekä merityösertifikaattia koskevaa sääntöä 5.1. Muutokset kohdistuivat sekä ohjeiston oikeudellisesti sitovaan osaan että suositusosaan.

Lisätietoja