HE työaikalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

TEM010:00/2018 Säädösvalmistelu

Työaikalain uudistamínen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM010:00/2018

Asianumerot TEM/1225/00.04.01/2016

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.7.2017 –

Asettamispäivä 1.7.2017

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Sipilä

Työllisyys ja kilpailukyky

Kärkihankkeet Paikallista sopimista edistetään ja työllistämisen esteitä puretaan

Toimenpiteet Toteutetaan työaikalain ja vuosilomalain kokonaisuudistukset

Lainvalmistelu

HE työaikalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnan vastaus EV 306/2018

Ehdotetaan säädettäväksi uusi työaikalaki, joka korvaisi vuoden 1996 työaikalain.

VastuuministeriTyöministeri Lindström

YhteyshenkilöNico Steiner, työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätietoa

  • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

  • Käsittely: Lainsäädännön arviointineuvosto

Syysistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Nico Steiner, vanhempi hallitussihteeri
puh. +358 29 504 9001
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Työaikalain uudistaminen

Tiivistelmä

Työaikalain uudistamínen

Lähtökohdat

Asiasta on kirjaus hallitusohjelmassa

Lisätietoja

Lisää aiheesta