Hallituksen esitys julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

TEM011:00/2022 Säädösvalmistelu

Julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuu esitetään siirrettäväksi valtiolta kunnille. Siirron yhteydessä kunnan vastuuta työttömyysturvan perusosan kustannuksista ehdotetaan laajennettavaksi.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM011:00/2022

Asianumerot VN/558/2022

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 10.1.2022 –

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

Tavoite Aktiivisilla toimilla kohti korkeaa työllisyyttä

Keino Siirretään työvoimapalvelut paikallistasolle (TE-palvelut 2024 -uudistus)

Lainvalmistelu

HE julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.1.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  39/2022
  40/2022
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  6.10.2022
 • 4

  Säädös hyväksytty

Julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuu esitetään siirrettäväksi valtiolta kunnille. Siirron yhteydessä kunnan vastuuta työttömyysturvan perusosan kustannuksista ehdotetaan laajennettavaksi. Rahoitusmallilla pyritään kannustamaan kuntia kehittämään toimintaansa työllisyyttä edistäväksi siten, että uudistuksella saavutetaan 7 000–10 000 lisätyöllistä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2024 aikana.

VastuuministeriTyöministeri Haatainen

YhteyshenkilöJan Hjelt, työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätietoa

 • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Kirsi Hyttinen, VANHEMPI HALLITUSSIHTEER
puh. +358 295 048 263
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on kannustaa kuntia kehittämään toimintaansa työllisyyttä edistäväksi siten, että uudistuksella saavutetaan 7 000–10 000 lisätyöllistä.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskuussa 2022.

Tiivistelmä

Julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuu esitetään siirrettäväksi valtiolta kunnille. Siirron yhteydessä kunnan vastuuta työttömyysturvan perusosan kustannuksista ehdotetaan laajennettavaksi.

Lähtökohdat

Pääministeri Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaan kuntien roolia työllisyyspalvelujen järjestäjänä vahvistetaan. Syksyllä 2020 hallitus päätti käynnistää valmistelun työllisyyspalvelujen siirtämisestä paikallistasolle. Kevään 2021 puoliväliriihessä päätettiin jatkaa valmistelua TE-palvelujen siirtämiseksi kunnille. Hallitus linjasi, että siirron yhteydessä luodaan rahoitusmalli, joka kannustaa kuntia kehittämään toimintaansa työllisyyttä edistäväksi siten, että uudistuksella saavutetaan 7 000–10 000 lisätyöllistä.

Lisää aiheesta