Alaikäisenä ilman huoltajaa tulleiden vastaanoton ja kotouttamisen yhteistyöryhmä

TEM012:00/2017 Kehittäminen

Työryhmä koordinoi ja kehittää alaikäisenä ilman huoltajaa tulleiden vastaanottoon ja kotouttamiseen osallistuvien viranomaistahojen työtä hallinnon eri tasoilla sekä tukee ryhmä- ja perheryhmäkodeissa ja muissa asumisyksiköissä tehtävää työtä.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM012:00/2017

Asianumerot VN/6666/2019

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.3.2017 – 31.12.2018

Asettamispäivä 28.2.2017

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmä koordinoi ja kehittää alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden vastaanottoon osallistuvien viranomaistahojen työtä hallinnon eri tasoilla sekä tukee ryhmä- ja perheryhmäkodeissa ja muissa asumisyksiköissä tehtävää työtä.

Ryhmä muun muassa
- Yhteensovittaa vastaanotto-, kotoutumis- ja lastensuojelu- ja sosiaalihuoltolain rajapintoihin liittyviä kysymyksiä
- Keskustelee ryhmä- ja perheryhmäkotien perustamiseen ja hallinnointiin liittyvistä asioista aluehallinto- ja sote-uudistuksen yhteydessä
- Edistää edustajajärjestelmän kehittämistä
- Seuraa ja koordinoi yksin tulleiden alaikäisten asumisyksiköiden kapasiteettia
- Tukee ryhmä- ja perheryhmäkodeissa tehtävää työtä
- Edistää kotouttamislain mukaisten jälkihuoltopalvelujen kehittämistä
- Edistää yksityismajoituksessa ja perhehoidossa olevien ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten ja majoittavien perheiden tukimuotojen kehittämistä

Työryhmälle asetetaan kolme alatyöryhmää:

1)Edustajajärjestelmän kehittämisen alatyöryhmä

- kehittää edustajajärjestelmää lapsi- ja perhepalveluiden muutosoh-jelman (LAPE) työryhmän linjausten mukaisesti

2) Alaikäisyksiköiden kapasiteetin seuranta -alatyöryhmä

- jakaa tietoa yksintulleiden alaikäisten määristä prosessin eri vaiheis-sa,
- koordinoi ryhmä- ja perheryhmäkotien perustamista ja lakkauttamista sekä paikkamääriä ja
- keskustelee kuntiin siirtymiseen ja alaikäisyksiköiden hallinnointiin liittyvistä kysymyksistä aluehallintouudistuksen valossa.

3) Ryhmä- ja perheryhmäkotien työn tukemisen alatyöryhmä

- edistää tietojen vaihtoa hyvistä käytännöistä liittyen alaikäisten vas-taanottoon ja kotouttamiseen,
- edistää koulutusten järjestämistä alaikäisten kanssa työskenteleville (ryhmä- ja perheryhmäkotien henkilöstö, jälkihuollon työntekijät)

Tiivistelmä

Työryhmä koordinoi ja kehittää alaikäisenä ilman huoltajaa tulleiden vastaanottoon ja kotouttamiseen osallistuvien viranomaistahojen työtä hallinnon eri tasoilla sekä tukee ryhmä- ja perheryhmäkodeissa ja muissa asumisyksiköissä tehtävää työtä.

Lähtökohdat

Ilman huoltajaa tulleiden asioita säätelee laki kansainvälistä suojelua hakevien vastaanotosta, laki kotoutumisen edistämisestä ja lastensuojelulaki sekä sosiaalihuoltolaki. Ilman huoltajaa tulleiden vastaanotto kuuluu sisäministeriön ja Maahanmuuttoviraston tehtäviin turvapaikkaprosessin ajan ja työ- ja elinkeinoministeriön sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tehtäviin oleskeluluvan saamisen jälkeen. Perheryhmäkodin tai muun asuinyksikön toimitiloista ja kasvuoloista, yhdessä hoidettavien lasten ja nuorten määrästä ja henkilöstöstä on voimassa myös, se mitä lastensuojelulain 58–60 §:ssä säädetään.

Työryhmä koordinoi ja kehittää alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden vastaanottoon osallistuvien viranomaistahojen työtä hallinnon eri tasoilla sekä tukee ryhmä- ja perheryhmäkodeissa ja muissa asumisyksiköissä tehtävää työtä.