Hallituksen esitys laiksi Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland - nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain (1146/2017) muuttamisesta

TEM013:00/2020 Säädösvalmistelu

Hallituksen esitys laiksi Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland - nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain (1146/2017) muuttamisesta koskee erityisesti rahoituskeskuksen ja yhtiön tehtävien määrittelyn täsmentämistä.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM013:00/2020

Asianumerot VN/1868/2020

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu – 23.3.2023

Asettamispäivä 15.1.2020

Lainvalmistelu

HE laeiksi Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 13 a luvun 2 ja 3 §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 13.1.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  43/2022
  45/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  10.11.2022
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 321/2022

Esitys Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland –nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain (1146/2017) muuttamisesta koskien erityisesti viraston ja yhtiön tehtävien määrittelyä ja tehtäväjakoa.

VastuuministeriElinkeinoministeri Lintilä

YhteyshenkilöLiisa Lundelin-Nuortio, työ- ja elinkeinoministeriö

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Maria Hauptmann, Johtava asiantuntija
puh. +358 295 047 332
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tehtävänä on valmistella tarvittavat muutokset Business Finland -lainsäädäntöön. Säädösten muutostarpeiden arviointi ja mahdollisten muutosten valmistelu koskevat erityisesti Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin ja Business Finland Oy:n tehtävien määrittelyä sekä niiden välisen palvelusopimuksen sääntelyä. Tavoitteena on täsmentää lainsäädännössä erityisesti yhtiön avustavia tehtäviä rahoituskeskuksen vastuulle lakisääteisesti kuuluvassa rahoitustoiminnassa. Osana säädösten muutostarpeiden arviointia tarkastellaan myös rahoituskeskuksen ja yhtiön kansainvälisten edustamistehtävien määrittelyä. Lisäksi Business Finlandia koskevaan lakiin ja asetukseen tehdään tarvittaessa muita muutoksia. Työryhmä laatii ehdotuksensa hallituksen esitysluonnoksen muotoon.

Business Finland -lainsäädäntöön ehdotettavien muutosten lisäksi ehdotetaan muutettavaksi myös julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 13 a lukua. Tavoitteena on parantaa julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen asiakkaiden yhdenvertaisuutta siten, että työnhakuprofiilin laatiminen olisi mahdollista nykyistä laajemmalle asiakaskunnalle.

Tiivistelmä

Hallituksen esitys laiksi Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland - nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain (1146/2017) muuttamisesta koskee erityisesti rahoituskeskuksen ja yhtiön tehtävien määrittelyn täsmentämistä.