Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

TEM014:00/2021 Säädösvalmistelu

Yrittäjän työmarkkinatukioikeutta koskeva työttömyysturvalain 11 luvun väliaikainen muutos on voimassa 31.3.2021 asti. Väliaikaisen säännöksen voimassaoloa jatkettaisiin 30.6.2021 asti.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM014:00/2021

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 29.1.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  7/2021
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  18.2.2021
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 20/2021

Covid-19/ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annettua lakia. Yrittäjien työmarkkinatukioikeutta koskevan työttömyysturvalain väliaikaisen säännöksen voimassaoloa jatkettaisiin 30.6.2021 asti.

VastuuministeriTyöministeri Haatainen

Kevätistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Eeva Vartio, Hallitussihteeri
puh. +358 295 047 082
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Esitys yrittäjän työmarkkinatukioikeuden jatkamisesta on tarkoitus antaa eduskunnalle helmikuun 2021 puolivälissä.

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2021.

Tiivistelmä

Yrittäjän työmarkkinatukioikeutta koskeva työttömyysturvalain 11 luvun väliaikainen muutos on voimassa 31.3.2021 asti. Väliaikaisen säännöksen voimassaoloa jatkettaisiin 30.6.2021 asti.

Lähtökohdat

Covid-19-pandemian odotetaan jatkuvan. Tästä syystä hallitus on pitänyt tarpeellisena esittää eduskunnalle yrittäjän työmarkkinatukioikeuden voimassaolon jatkamista.