Aluekehittämisjärjestelmän ja kasvupalvelujen tiedonhallinnan ja tietojärjestelmien lainsäädännön valmisteluryhmä

TEM023:00/2017 Säädösvalmistelu

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM023:00/2017

Asianumerot TEM/363/00.04.01/2017

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 14.2.2017 –

Asettamispäivä 14.2.2017

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Meri Pensamo, hallitussihteeri
puh. +358 29 504 7247
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tieto on digitalisaation ajuri ja uuden digitaalisen toiminnan tärkeintä pääomaa. Lainsäädännön tarkoituksena on tuoda kasvupalveluihin liittyvä asiakas- ja asiakkuustieto sitä tarvitsevien, jalostavien ja sillä lisäarvoa tuottavien käyttöön. Samalla kuitenkin on varmistettava tiedon omistajan - kansalaisen tai yrityksen - oikeus määrätä omasta tiedostaan ja sen käytöstä. Uusi laki tulisi luomaan mahdollisuudet rakentaa tietoa hyödyntäen avoimia ekosysteemejä ja alustaratkaisuja ja niiden ympärille uutta liiketoimintaa.

Lakiesitykseen kootaan uudistuksen(kasvupalvelu) kannalta tarpeelliset asiakaslähtöistä tiedonhallintaa ja digitalisaation edistämistä koskevat säädökset siten, että laki mahdollistaa kasvupalvelujen järjestämiseen, ohjaukseen, valvontaan, toiminnan arviointiin, kehittämiseen ja tiedonhallintaan liittyvien tietojen tai asiakirjojen tallentamisen.

Laissa säädetään kasvupalvelun asiakas- ja asiakkuustietojen sekä asiakkaan itsensä tuottamien tietojen tietoturvallisesta käsittelystä ja tiedon hyödyntämisestä. Samalla määritellään tietojärjestelmien ja alustojen yhteentoimivuuden linjaukset ja periaatteet ja niiden käyttö (rajaresurssit) siten, että ne mahdollistavat yhtenäiset palveluketjut. Samoin määritetään tietojen luovutuksen periaatteet.

Lisäksi laissa määriteltäisiin käyttövelvoitteen piiriin kuuluvat kasvupalvelujen tietojärjestelmät ja alustat.

Lähtökohdat

Aluekehittämisjärjestelmän ja kasvupalvelujen uudistus koskee työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaa laajasti ja kaikilla hallinnon tasoilla.

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen kytkeytyy kiinteästi maakunta-uudistukseen, jonka myötä muuttuu koko aluekehittämisjärjestelmä. Osa nykyisistä toimijoista lakkaa ja syntyy uusi maakunnallinen hallinnon taso. Valtion ja maakuntien vahva kumppanuus, sopimuksellisuus sekä aluekehittämisen tavoitteiden yhteensovittaminen valtioneuvoston tasolla nousevat entistä tärkeämpään rooliin.

Kasvupalveluiden uudistaminen puolestaan kytkeytyy Työllisyys- ja kilpailukyky -painopistealueen kärkihankkeessa Kilpailukyvyn vahvistaminen, jossa on linjattu yrittäjyyden edistämistä koskevia toimenpiteitä.

Aluekehitys- ja kasvupalvelujen uudistus nojaa muutokseen, joka koostuu mahdollistavasta hallinnosta ja vahvasta tiedolla johtamisesta. Julkisen vallan tehtävänä on luoda puitteet ja hyvä toimintaympäristö ja näin vahvistaa yritysten kasvumahdollisuuksia. Aluetason kasvupalvelujen tulee kytkeytyä asiakkaan kannalta saumattomasti yhteen niin kuntatason kuin valtiontason palveluidenkin kanssa, joten tiedon merkitys on keskeinen. Tiedonhallinnassa on tarve käyttää laajasti valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluita.