Akkualan kansallinen yhteistyöelin

TEM026:00/2021 Toimielin

Akkualan kansallinen yhteistyöelin edistää 26.1.2021 julkaistun akkustrategian toimeenpanoa. Strategian tavoitteena on luoda Suomeen vuoteen 2025 mennessä edelläkävijänä toimiva akkuklusteri, joka tukee Suomen siirtymistä vähähiiliseen talouteen.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM026:00/2021

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 24.3.2021 – 31.12.2022

Asettamispäivä 24.3.2021

Toimielimen tyyppi Työryhmä

Yhteyshenkilö
Jyrki Alkio, Johtava asiantuntija
puh. +358 295 047 103
[email protected]

Yhteyshenkilö
Johanna Särkijärvi, Liikenneneuvos
puh. +358 295 047 093
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Akkualan kansallinen yhteistyöelin keskittyy erityisesti seuraaviin tehtäväkokonaisuuksiin:

1. Osallistuu kansallisten kantojen määrittelyyn akkualan kehityksen keskeisissä kysymyksissä.
2. Huolehtii, että innovaatio- ja elinkeinopolitiikassa otetaan huomioon akkuarvoketjun kehittäminen koko arvoketjun osalta.
3. Lisää keskustelua ja yhteistä ymmärrystä kilpailukykyisen, kestävän ja hyvinvointia luovan akkualan muodostamisesta Suomeen.
4. Vahvistaa akkuarvoketjun toimijoiden yhteistyötä, vuorovaikutusta ja tiedonkulkua.
5. Laatii arvion akkustrategian toimeenpanon vaatimista resursseista, aikatauluista ja vastuu-tahoista.
6. Vauhdittaa akkustrategiaan kirjattujen tavoitteiden kannalta keskeisten toimenpiteiden toimeenpanoa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
7. Tunnistaa akkualan kasvun ja kehityksen kannalta keskeiset esteet ja laatii suunnitelmat niiden ratkaisemiseksi.
8. Raportoi edistymisestään elinkeinoministerille kaksi kertaa vuodessa.

Tiivistelmä

Akkualan kansallinen yhteistyöelin edistää 26.1.2021 julkaistun akkustrategian toimeenpanoa. Strategian tavoitteena on luoda Suomeen vuoteen 2025 mennessä edelläkävijänä toimiva akkuklusteri, joka tukee Suomen siirtymistä vähähiiliseen talouteen.

Lähtökohdat

Suomella on hyvät edellytykset menestyä akkuteollisuudessa, sillä suomalainen osaaminen ja teollisuus pystyvät tuottamaan kriittisiä raaka-aineita ja materiaaleja sekä niihin liittyviä kiertotalouden ja sähköistymisen ratkaisuja. Näin ollen Suomi voi ottaa merkittävän roolin Euroopan liikenteen ja koko yhteiskunnan sähköistymisessä.

Lisätietoja