HE kalastusalan työtä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta

TEM027:00/2018 Säädösvalmistelu

Valmistelu yhteistyössä ao. ministeriöiden kanssa. Asiaa käsitellään myös merimiesasiain neuvottelukunnassa. Lausunnolle kesällä 2018. Hallituksen esitys 291/2018. Lait vahvistettu 22.2.2019, voimaantulo 15.11.2019 (250-253/2019).

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM027:00/2018

Asianumerot TEM/1460/03.01.01/2018

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laeiksi kalastusalan työtä koskevan direktiivin täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta

Eduskunnan vastaus EV 211/2018

Esityksessä ehdotetaan muutoksia, jotka ovat tarpeen kalastusalan työtä koskevan direktiivin täytäntöön panemiseksi. Muutokset kohdistuisivat merityösopimuslakiin, merityöaikalakin, kotimaanliikenteen työaikalakiin ja laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annettuun lakiin. Muutokset koskisivat kalastajan vähimmäisikää, työ- ja lepoaikoja sekä velvollisuutta toimittaa miehistöluettelo maihin ennen aluksen lähtöä.

VastuuministeriTyöministeri Lindström

YhteyshenkilöNico Steiner, työ- ja elinkeinoministeriö

Syysistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Nico Steiner, vanhempi hallitusihteeri
puh. +358 29 504 9001
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Kalastusalan työtä koskevalla direktiivillä pyritään parantamaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden lipun alla purjehtivilla aluksilla työskentelevien kalastajien työ- ja elinoloja vahvistamalla yhtenäinen säädöskehys merikalastusalan työoloja varten.

Tiivistelmä

Valmistelu yhteistyössä ao. ministeriöiden kanssa. Asiaa käsitellään myös merimiesasiain neuvottelukunnassa. Lausunnolle kesällä 2018. Hallituksen esitys 291/2018. Lait vahvistettu 22.2.2019, voimaantulo 15.11.2019 (250-253/2019).

Lähtökohdat

Direktiivin implementointi.
Muutokset kohdistuisivat merityösopimuslakiin, merityöaikalakin, kotimaanliikenteen työaikalakiin ja laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annettuun lakiin. Muutokset koskisivat kalastajan vähimmäisikää, työ- ja lepoaikoja sekä velvollisuutta toimittaa miehistöluettelo maihin ennen aluksen lähtöä.

Lisätietoja