Valtioneuvoston asetus siirtolaistarkastuksen yksinkertaistuttamista laivoilla koskevan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta

TEM043:00/2018 Säädösvalmistelu

Asetus ILOn työkonferenssissa 2018 kumotun sopimuksen vuoksi. Annettu 27.6.2018, voimaan 1.7.2018, sdk-nro 497/2018, sopimussarja 48/2018

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM043:00/2018

Asianumerot TEM/1581/03.01.02/2018

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös 497/2018
Hyväksytty säädös SopS 48/2018

Yhteyshenkilö
Erja Matikainen, suunnittelija
[email protected]

Tiivistelmä

Asetus ILOn työkonferenssissa 2018 kumotun sopimuksen vuoksi. Annettu 27.6.2018, voimaan 1.7.2018, sdk-nro 497/2018, sopimussarja 48/2018