Alueiden kehittämistä ja EU:n alue- ja rakennepolitiikkaa 2021 - 2027 koskevat valtioneuvoston asetukset

TEM045:00/2021 Säädösvalmistelu

Asetukset liittyvät hallituksen esitykseen laiksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä laiksi alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (HE 47/2021 vp).

Asetukset on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2021.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM045:00/2021

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Hanna Liski-Wallentowitz, Neuvotteleva virkamies
puh. +358 295 047 131
[email protected]

Tiivistelmä

Asetukset liittyvät hallituksen esitykseen laiksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä laiksi alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (HE 47/2021 vp).

Asetukset on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2021.

Lähtökohdat

Lakiehdotusten (HE 47/2021 vp) nojalla annetaan kolme asetusta: Toimeenpanoasetus, rahoitusasetus ja tukikelpoisuusasetus. Linkki lakihankkeeseen, ks. Yhteydet.

Lisätietoja

Lisää aiheesta