Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä ja siihen liittyviksi laeiksi

TEM053:00/2021 Säädösvalmistelu

Suomeen perustettaisiin valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, jonka toimialana olisi työllistää haastavassa työmarkkinatilanteessa olevia osatyökykyisiä.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM053:00/2021

Asianumerot VN/15285/2021

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.6.2021 – 1.4.2022

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

Tavoite Aktiivisilla toimilla kohti korkeaa työllisyyttä

Keino Tuotetaan osatyökykyisille osuvampia palveluita ja mahdollisuus työllistyä välityömarkkinoille, ml. Suomen malli osatyökykyisten työllistämiseksi

Lainvalmistelu

HE laiksi Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä ja siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnan vastaus EV 19/2022

Suomeen perustettaisiin valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, jonka toimialana olisi työllistää haastavassa työmarkkinatilanteessa olevia osatyökykyisiä.

VastuuministeriTyöministeri Haatainen

Lisätietoa

  • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Tiivistelmä

Suomeen perustettaisiin valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, jonka toimialana olisi työllistää haastavassa työmarkkinatilanteessa olevia osatyökykyisiä.

Lisätietoja