HE laiksi vuosilomalain muuttamisesta

TEM054:00/2018 Säädösvalmistelu

Työllisyyspaketin täydennykset kevään 2018 kehysriihessä: Vuosilomalain uudistus valmistellaan työryhmässä kesäkuun 2018 loppuun mennessä. Vuosilomalaki saatetaan vastaamaan EUT:n ratkaisukäytäntöä. Laki annettu 15.3.2019, voimaan 1.4.2019 (346/2019)

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM054:00/2018

Asianumerot TEM/1348/03.01.01/2018

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Sipilä

Työllisyys ja kilpailukyky

Kärkihankkeet Paikallista sopimista edistetään ja työllistämisen esteitä puretaan

Toimenpiteet Toteutetaan työaikalain ja vuosilomalain kokonaisuudistukset

Lainvalmistelu

HE laiksi vuosilomalain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 10.9.2018
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  44/2018
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  1.11.2018
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 263/2018

Lakiin tehtäisiin EU:n tuomioistuinkäytännöstä johtuvat muutokset eli vähimmäisvaatimukset oikeudesta neljän viikon palkalliseen vuosilomaan sairaudesta tai lääkinnällisestä kuntoutuksesta johtuvasta poissaolosta huolimatta.

VastuuministeriTyöministeri Lindström

Syysistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Johanna Ylitepsa, erityisasiantuntija
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

4.4.2018 työryhmän toimeksiannon täsmennys:
Vuosilomalain kokonaisuudistuksen valmistelusta luovutaan. Kokonaisuudistuksen sijasta lakiin valmistellaan ne välttämättömät muutokset, joilla vuosilomalaki saadaan vastaamaan EU-tuomioistuimen ratkaisujen linjauksia vuosilomalailla implementoitujen direktiivien soveltamisesta. Muilta osin vuosilomalakiin tehdään vain välttämättömät tekniset tarkistukset.

Valmistelutyössä tavoitteena on kustannusneutraali yksittäisten muutosten kokonaisuus, jota laadittaessa käytetään ns. yksi yhdestä –mallin sääntelykustannusarviointeja. Tällöin EU-tuomioistuimen ratkaisujen mukaiset vähimmäisvelvoitteet ovat se minimitaso, johon verraten kustannussäästöt ja kustannuslisäykset arvioidaan.

Tiivistelmä

Työllisyyspaketin täydennykset kevään 2018 kehysriihessä: Vuosilomalain uudistus valmistellaan työryhmässä kesäkuun 2018 loppuun mennessä. Vuosilomalaki saatetaan vastaamaan EUT:n ratkaisukäytäntöä. Laki annettu 15.3.2019, voimaan 1.4.2019 (346/2019)

Lisätietoja

Lisää aiheesta