Hallituksen esitys laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta

TEM055:00/2019 Säädösvalmistelu

Lakia esitetään muutettavaksi siten, että alle kolme kuukautta kestävissä palvelussuhteissa työnantajalla olisi mahdollisuus selvittää henkilön rikostaustaa ennen palvelukseen ottamista.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM055:00/2019

Asianumerot VN/6433/2019

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu – 18.8.2021

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 26.1.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  5/2021
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  4.2.2021
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 78/2021

Lakia esitetään muutettavaksi siten, että alle kolme kuukautta kestävissä palvelussuhteissa työnantajalla olisi mahdollisuus selvittää henkilön rikostaustaa ennen palvelukseen ottamista.

VastuuministeriTyöministeri Haatainen

Kevätistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Päivi Kantanen, Neuvotteleva virkamies
puh. +358 50 396 0194
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hallituksen esitys, jolla mahdollistetaan rikostaustan selvittäminen myös lyhytkestoisissa palvelussuhteissa ja sijaisuuksissa.

Tiivistelmä

Lakia esitetään muutettavaksi siten, että alle kolme kuukautta kestävissä palvelussuhteissa työnantajalla olisi mahdollisuus selvittää henkilön rikostaustaa ennen palvelukseen ottamista.

Lähtökohdat

Sijaisia välittävät tahot ovat esittäneet tarpeen selvittää myös lyhyitä sijaisuuksia hoitavien henkilöiden rikostaustaa.

Lisätietoja