Kuluttaja-asiain neuvottelukunta 21.9.2020 - 20.9.2023

TEM055:00/2020 Toimielin

Kuluttaja-asiain neuvottelukunta on asetettu kuluttaja-asioiden käsittelemistä ja kuluttajapolitiikan yhteensovittamista varten. Kuluttaja-asiain neuvottelukunnasta annetussa asetuksessa (317/1990) säädetään tarkemmin kuluttaja-asiain neuvottelukunnan tehtävistä ja kokoonpanosta.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM055:00/2020

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 21.9.2020 – 20.9.2023

Asettamispäivä 10.9.2020

Toimielimen tyyppi Neuvottelukunta

Yhteyshenkilö
Sari Alho, neuvotteleva virkamies
puh. +358 295 049 007
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Kuluttaja-asiain neuvottelukunnasta annetun asetuksen 3 §:n mukaan neuvottelukunnan tehtävänä on seurata kuluttaja-asioiden yleistä kehitystä ja kuluttajaviranomaisten toimintaa sekä tehdä esityksiä ja aloitteita kuluttajien aseman parantamiseksi ja kuluttaja-asioiden hoidon tehostamiseksi; huolehtia tarpeellisen yhteistyön ja koordinaation aikaansaamisesta viranomaisten välillä sekä viranomaisten ja eri järjestöjen ja tahojen kesken; antaa lausuntoja kuluttajatutkimusta, kuluttajansuojaa ja valistusta koskevista asioista sekä muista kuluttajan kannalta merkittävistä toimenpiteistä.

Neuvottelukunta kokoontuu noin kaksi kertaa vuodessa.

Tiivistelmä

Kuluttaja-asiain neuvottelukunta on asetettu kuluttaja-asioiden käsittelemistä ja kuluttajapolitiikan yhteensovittamista varten. Kuluttaja-asiain neuvottelukunnasta annetussa asetuksessa (317/1990) säädetään tarkemmin kuluttaja-asiain neuvottelukunnan tehtävistä ja kokoonpanosta.