Hallituksen esitys merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi merityösopimuslain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi

TEM057:00/2018 Säädösvalmistelu

Implementoidaan merityösopimuslakiin merityöyleissopimuksen (MLC) ohjeiston vuoden 2018 muutokset. Ohjeiston muutoksilla turvataan työsuhteen ja palkanmaksun pysyvyyttä merenkulkijan joutuessa vangituksi merirosvoustilanteessa tai aluksen aseellisen ryöstön yhteydessä. Lisäksi toteutetaan eräitä muita MLC:ssä edellytettyjä ja muita täsmennyksiä.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM057:00/2018

Asianumerot VN/6431/2019

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi merityösopimuslain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi

Eduskunnan vastaus EV 56/2020

Lakihankkeessa toteutetaan merityötä koskevan yleissopimuksen (MLC) ohjeistoon vuonna 2018 muutokset, joiden kansainvälinen voimaantulo on 26.12.2020. Ohjeistoon tehdyt muutokset turvaavat työsuhteen ja palkanmaksun pysyvyyttä merenkulkijan ollessa vangittuna merirosvoustilanteessa tai aluksen aseellisen ryöstön yhteydessä. Lisäksi lakihankkeessa toteutetaan eräitä MLC:n edellyttämiä täsmennyksiä merityösopimuslakiin, merityöaikalakiin ja kotimaanliikenteen työaikalakiin.

VastuuministeriTyöministeri Haatainen

Kevätistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Elli Nieminen, Erityisasiantuntija
puh. +358 46 922 9858
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

MLC:n ohjeiston 26.12.2020 kansainvälisesti voimaan tulevat muutokset saatetaan voimaan.

Tiivistelmä

Implementoidaan merityösopimuslakiin merityöyleissopimuksen (MLC) ohjeiston vuoden 2018 muutokset. Ohjeiston muutoksilla turvataan työsuhteen ja palkanmaksun pysyvyyttä merenkulkijan joutuessa vangituksi merirosvoustilanteessa tai aluksen aseellisen ryöstön yhteydessä. Lisäksi toteutetaan eräitä muita MLC:ssä edellytettyjä ja muita täsmennyksiä.

Lähtökohdat

Merityöyleissopimuksen ohjeistoon vuonna 2018 tehdyt muutokset edellyttävät muutoksia merityösopimuslakiin. Muutosten kansainvälinen voimaantulo on 26.12.2020. Hankkeessa toteutetaan myös muita MLC:sta johtuvia lainsäädännön täsmennystarpeita merityösopimuslakiin, merityöaikalakiin ja kotimaanliikenteen työaikalakiin sekä teknisiä muutoksia niihin ja muihin lakeihin.

Lisätietoja